Skestorke yngler ved Limfjorden

Den eksotiske hvide ibis, skestorken, fortsætter sin fremgang i den danske kystnatur. Den varme sommer har bidraget til en høj overlevelse af ungfugle, og de næste uger kan der ses større familieflokke af skestorke på flere lokaliteter i Jylland, skriver dof.dk

På Agger Tange og i Vejlerne kan der i denne tid ses større flokke af skestorke. I Limfjorden er der knap 100 par skestorke fordelt på fire kolonier. En af kolonierne ligger i den vestlige del af Limfjorden på en lokalitet, hvor der aldrig tidligere har været ynglende skestorke.

Årets varme sommer har været frugtbar for de danske skestorke, der er verdens nordligste

I alt har mindst 210 par ynglet i 2014, og det lune forår og den varme forsommer har tilsyneladende været gunstig for de danske skestorke, der har fået ekstraordinært mange unger på vingerne.

Selv om antallet af ynglende skestorke aldrig tidligere har været højere end netop nu i den danske natur, vil fremgangen for arten formentlig kunne fortsætte de kommende år. Blandt andet Nissum Fjord har potentiale til at kunne huse ynglekolonier af skestorke.

Foto: Jan Skriver/DOF

Se flere billeder på DOFs hjemmeside

Forfatter

Related posts

Top