Skaldyrshovedstad skal være – en hovedstad

Af direktør
Peter Overgaard
Jesperhus, Mors
En hovedstad skal være stor, eller der skal ske noget stort igen og igen.

Kommunen har ambitioner om, at Mors skal være skaldyrshovedstad.

Det er en god ide. Men det gøres ikke med en enkelt weekends skaldyrsfest – som for øvrigt er et fremragende arrangement.

Det er lidt samme situation som for mange år siden, da gågaden kun have en Bynight i turistsæsonen, som primært er skoleferien.
Der havde jeg fornøjelsen af at lave et oplæg til Handelsstandsforeningen om, at det skulle være alle uger i skoleferien, samt at det skulle indeholde en masse gratis underholdning, marked og aktiviteter. Kommunen bød dengang ind og bidragede med udgifterne til det, og en succes blev skabt. Det er muligt at lave samme succes for gågaden og Mors som skaldyrshovedstad. Konceptet er jo skabt af de dygtige folk fra skaldyrsfesten. Det er bare ikke nok med en enkelt weekend. Der er nye turister hver uge i skoleferien.Der bør laves skaldyrsfest hver lørdag i skoleferien, som det er tilfældet med bynight om onsdagen. De turister, der er der om onsdagen, er der for de flestes vedkommende ikke her om lørdagen, det er nye turister. Det er også sikkert, at det er meget sværere og lige så dyrt at markedsføre en weekend som hele skoleferien. Det er også nemmere at huske og forstå, at det foregår hver uge i skoleferien. Hver uge vil også gøre det stort – stort nok til at der så er indhold nok til at kalde det ”skaldyrshovedstad”.

Rent praktisk vil de dygtige skaldyrs-folk og frivillige nok ikke kunne løfte 6 lørdage. Der kunne kommunens udviklingspulje og støttekroner fra eks. LAG-midler komme ind .

De kunne bl.a. også bruges til tilskud til foreninger, der stillede med frivillige til afviklingen. De kunne bruges til udvikling af drejebog og praktiske udgifter. Skoler kunne inddrages.
Skaldyrscentret og industrien vil også kunne deltage, da det virkelig vil kunne løfte det til noget meget større, til glæde og gavn for alle , og som kunne sætte Mors på landkortet som en rigtig skaldyrshovedstad .
Foto : Christian Kjeldsen
Forfatter

Related posts

Top