Skal Thy Højskole nedlægges?

Skal Thy Højskole nedlægges?

Spørgsmålet er stillet af bestyrelsen forud for den kommende generalforsamling den 25. maj.

– Thy Højskole har en lang række fantastiske aktiviteter bag sig. Vi imødeser imidlertid en generalforsamling, hvor et af punkterne, der er behov for at drøfte, vil være om der er en bæredygtig fremtid for Thy Højskole, da det kan blive vanskeligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse, skriver højskolen i et opslag på facebook.

– Konsekvensen kan i værste fald blive, at Thy Højskole skal nedlægges, står der videre.

Efter flere års tilløb til en egentlig realisering af højskolen har flere af bestyrelsens medlemmer trukket sig; kun to medlemmer sidder tilbage, skriver Nordjyske.

Konkurrence fra Mors
Thy Højskole har i opstarten haft konkurrence fra Mors, hvor Højskolen Mors sidste år kunne invitere de første kursister indenfor. Her skete det i modsætning til i Thy med et meget kortere tilløb, og det skyldtes ikke mindst en stor opbakning fra kommunen.

Flere fonde afstod fra økonomisk støtte. Blandt andet fordi Thisted Kommune “kun” ville stille en byggegrund til rådighed, men i øvrigt ikke engagere sig yderligere økonomisk.

Forfatter

Related posts

Top