Skal Sydhavnen være et “Cold Hawaii Inland”

Diskussionerne om udviklingen af Sydhavnen i Thisted er i fuld gang, og en af ideerne går på at lave et større “Cold Hawaii Inland”-projekt fra Agger til Øsløs, skriver Thisted Dagblad.

Det vil i givet fald koste op imod 46 mio. kr., der skal komme fra fonde og kommunen.

Udvalget for klima, miljø og teknik drøftede på deres seneste møde mulighederne for at sætte fornyet skub i arbejdet med en ny lokalplan for den fremtidige udvikling af Sydhavnen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2016 at starte arbejde med en lokalplan, som blandt andet skal åbne mulighed for at etablere tre punkthuse i tre etager på den del af området, der ligger op til Thisted Kystvej.

I årets budget er der afsat 17,8 mio. rådighedsbeløb til Sydhavnen, og der regnes med en indtægt på 10,8 mio. kroner fra salg af grunde til boligbyggeri.

Foto : Havneguiden

Forfatter

Related posts

Top