Skæveste fordeling i 8 år: Pigerne gider ikke at være håndværkere

Selvom stadigt flere bygge- og anlægsvirksomheder ansætter kvindelige lærlinge, så holder pigerne sig fortsat mest til bøgerne, mens drengene vil ud på byggepladsen.

Det bekræfter en ny analyse fra uddannelsestænketanken DEA. Her viser statistikker fra 2009 til 2018, at dobbelt så mange drenge som piger vælger at søge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Det skriver Fagbladet 3F.

Dermed er der knap 5000 flere drenge end piger, som søger ind på håndværksfagene i 2018. Det er den mest markante skævvridning i kønsfordelingen på erhvervsskolerne i de otte år, som undersøgelsen strækker sig over.

Skævvridning er et stort problem
Skævvridningen kan dog blive et stort problem for Danmarks erhvervsliv, forklarer Sidse Frich Thygesen, der er chefkonsulent i DEA.

– Vi ved, at Danmark kommer til at mangle omkring 60.000 faglærte om få år. Derfor er det en meget værdifuld arbejdskraft, som vi mister ved ikke at kunne tiltrække pigerne, fortæller Sidse Frich Thygesen.

Inden for de forskellige studieretninger på erhvervsskolerne er der også en tydelig kønsopdeling. Omkring 70 procent af drengene vælger fag inden for teknologi, byggeri og transport mod blot 10 procent af pigerne.

Til gengæld vælger 45 procent af pigerne omsorg, sundhed og pædagogik. Her er det kun fem procent af drengene, der vælger at uddanne sig inden for dette område.

– Disse mønstre beviser, at vi stadig har nogle forestillinger om, hvem der skal varetage visse typer af job, siger Signe Frich Thygesen.

– Men det får den konsekvens, at vi kommer til at mangle nogle kvindelige murere og mandlige sosu-assistenter. For der er brug for begge køn i alle typer af job. For eksempel vil ældre mænd i nogle tilfælde have lettere ved at skabe en relation til en mandlig plejer frem for en kvindelig. Desuden skaber det også et mere inkluderende arbejdsmiljø, når begge køn er repræsenteret på arbejdspladsen.

Skal have fat i pigerne
Men skal man virkelig have fat i pigerne, så er det også vigtigt, at politikerne tænker mere bredt i deres erhvervsskoleindsats, forklarer Sidse Frich Thygesen.

– Det er fantastisk med rollemodeller, men vi skal også målrette vores indsats efter lærerne, UU-vejlederne og forældrene. For undersøgelser viser, at det er de voksne, der har størst indflydelse på de unges valg af uddannelse. Så derfor er det også nødvendigt at ramme dem, så de også kan guide pigerne og de unge hen mod erhvervsskolerne, fortæller hun.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top