Sjælden planter spirer frem i Nationalpark Thy

Næsten ti års kamp mod vilde hybenroser i Thy giver nu resultater. Sjældne planter spirer frem i stort tal.

– Det gælder ikke mindst arten skotsk lostilk, som nu pibler frem mange af de steder, hvor vi har fjernet roserne, siger projektleder Anna Gudrun Worm fra Nationalpark Thy, til DR Nyheder.

I Danmark findes skotsk lostilk kun langs kysterne af Thy, lidt nord for nationalparken og på Læsø. Det var den allerførste planteart, som blev fredet i Danmark. Det skete helt tilbage i 1930’erne, fordi planten er så sjælden.

Fredningen betyder, at den ikke må plukkes eller ødelægges.

Bekæmpelsen af hybenrosen betyder også, at de edderkopper, som er knyttet til den tørre åbne klit, er i klar fremgang de steder, hvor det er lykkedes at fjerne hybenroserne.

Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har bekæmpet roserne i snart ti år med støtte fra EU.

Belgiske spejdere luger ud i Nationalpark Thy

Foto : Mette Johnsen

Forfatter

Related posts

Top