Sjælden gæst på besøg

Et sortspættepar er i løbet af foråret blevet spottet i en af Naturstyrelsens plantager i Hanherred.

Sortspætten er ikke før registreret på egnen, og derudover er der tale om en sjælden indflytter. Der findes kun 200-300 par i Danmark, skriver Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Håbet er at parret yngler og bliver i området.

Sortspætten er Danmarks største spætteart og er på størrelse med en krage. Den er helt sort på nær en ildrød isse hos hannen, og for hunnen, en rød prik i nakken.

Spætten hugger sine dybe redehuller i helst 10 meters højde på fortrinsvis ældre bøgetræer. Hullerne hugges op til en halv meters dybde i træet og på trods af det store huggearbejde, genbruges hullet ikke i næste yngleperiode.

Sortspætten lever stort set kun af myrer og biller.

Forfatter

Related posts

Top