Sikker skolevej -måske- på vej i Hundborg

I mange år har lokale i Hundborg i Thy kæmpet for, at børnene har en sikker skolevej til Hundborg Friskole.
Nu ser der ud til at være et gennembrud i bestræbelserne.

Det er nemlig lykkes Hundborg Udviklingsråd, at få prioriteret sikker skolevej til Hundborg Friskole ifm. områdefornyelsen ved Thisted Kommune, og  samtidig har Tryg Fonden udvist interesse i at støtte økonomisk. Det er dog vigtigt at understrege, at fonden endnu ikke endeligt har givet tilsagn om støtte.

– Det er afgørende for Tryg Fonden, at borgerne i Hundborg vil det her. Trafiksikringen skal være original og nytænkende, så andre byer kan lære af det. Der er langt i mellem disse chancer, og det er nu vi skal gribe den, oplyser udviklingsrådet.

Derfor inviterer Thisted Kommune nu til en åben workshop hvor problemerne præsiceres, og der skal gives bud på løsninger som senere skal munde ud i en projektansøgning til Tryg Fonden.

– Det er byen, der skal vise, at vi synes, at børnenes sikkerhed er vigtigt. Vi vil derfor understrege, at workshoppen er for alle, der synes, at det er vigtigt, at børnene får en sikker skolevej op til Hundborg Friskole og ikke kun for de, som har børn på friskolen.

På workshoppen skal problemet præsiceres, og der skal gives bud på løsninger af disse, som senere skal munde ud i en projektansøgning til Tryg Fonden som også er inviteret med til workshoppen.

Workshop finder sted d. 16. august kl. 16.30 – 20.00 i Snedsted Hallen

Tilmelding senest d. 14. august til:
Skoleleder Hundborg Friskole
Thor Kortegaard:
mail: hundborgfriskole@mail.dk
Tlf.: 31171561

eller

Formand for Hundborg Udviklingsråd
Jeanette Klitgaard-Lund:
hundborgudviklingsraad@gmail.com
Tlf.: 29291982

Forfatter

Related posts

Top