Sidste workshop om ”Klosterbo” i Vestervig

Projektgruppen under Vestervig Håndværker- og Borgerforening er nu klar til at vise udformningen af den nye klynge-bebyggelse ”Klosterbo”, som man har arbejdet med siden afviklingen af to workshops i foråret.

Præsentationen sker til den 3. og sidste workshop torsdag den 30. november, kl. 19.30-22.00, på Thinghuskroen i Vestervig.

Samme aften vil projektgruppen også fortælle om husleje samt redegøre for tilskudsmuligheder og overvejelser vedrørende fundraising og organisering.

Det er arkitekt Kenneth Olsen fra D+O Tegnestuen i Krik, der har revideret forårets projektudkast til ”Klosterbo”, og han vil denne aften præsentere boligindretningerne og fortælle om, hvordan ønskerne fra borgerne nu er indarbejdet og hvilke nye tiltag, der er kommet med.

Projektet opererer med 10 seniorboliger og 7 begynderboliger til yngre mennesker.

Projektgruppen har hentet bistand fra kompetente eksperter, som rådgiver om økonomien og organiseringen af den nye klyngebebyggelse. Der vil denne aften blive redegjort for forskellige muligheder og scenarier for dette.

Ny strategi
Projekt ”Klosterbo” er en ny udviklingsstrategi for den eksisterende boligmasse i Vestervig. Strategien fokuserer på at udvikle hele landsbyen efter at i alt 20 huse er fjernet.

Klyngebebyggelsen ”Klosterbo” er placeret på det skrånende areal nord-vest for Christinavej i Vestervig. Arealet ligger som byens afgrænsning mod ådalen mod nord og i direkte tilknytning til den eksisterende bystruktur.”Klosterbo” får nærhed til skolen og indkøbsmuligheder, samt bliver en oplagt mulighed for at sammenbinde bebyggelsens fordelingsveje med det nuværende velfungerende stisystem.

Unge og ældre sammen
– Idéen er at skabe de fysiske boligrammer for, at unge, som har haft en opvækst i området – samt ældre, der har oplevet et tilhørsforhold til Vestervig i et længere åremål – kan inspireres til at forblive i lokalområdet. Samtidig med at vi har ambitioner om at tiltrække nye, udefra kommende børnefamilier, fortæller Keld Jensen fra Vestervig Håndværker- og Borgerforening.

Det er meningen, at det nye klyngehusbyggeri skal være lejeboliger. På den måde vil projektet kunne appellere til familier, der har lyst til at afprøve livet i en landsby. Mange ældre beboere vil have gavn af lejeboligens fællesadministration, der fritager beboerne for de almindelige vedligeholdelsesarbejder, snerydning og forpligtelser, som normalt følger med at være boligejer. De unge ser de samme fordele, og for fleste unge er den første bolig oftest en lejebolig.

Rotationsmodel
Om den rotationsmodel Vestervig gerne vil have i gang fortæller Kenneth Olsen:

– Ældre fraflytter en familiebolig og tilbydes en bolig i nærområdet med en række fællesfaciliteter. De fraflyttede familieboliger tilflyttes af nye børnefamilier, og unge tilbydes et tidssvarende botilbud med mulighed for fællesskab med andre unge og øvrige beboere i nærområdet.

Projektgruppen bag projektet håber på stor tilslutning til mødet. Keld Jensen påpeger, at både nye, og de der har været med til de tidligere workshops, er velkomne til denne afsluttende workshop, der er for alle aldersgrupper.

Forfatter

Related posts

Top