Sidste søm i kisten for Nordmorsskolen

De lave børnetal på Mors, koster helt som forventet Nordmorsskolen livet efter, at byrådet drøftede sagen på deres møde i aften.

En række forældre har varslet, at de tager deres børn ud af skolen og på trods af indskrivning af ni børn i 0. klasse fra efter sommerferien, vil det samlede elevtal falde fra 34 til 24 elever og det kan en folkeskole ikke bære.

– det er ikke en skole vi lukker, men en afdeling og selvfølgelig er det vigtigt for lokalbefolkningen. Jeg synes da også,a t det er træls. Den her synes jeg måske er mindre ubehagelig end nogle af de andre. Vi ved jo alle, at det er udviklingen, der skyld i det her. Når der ikke er børn nok, lukker skolen, sagde formand for Børne- & Kulturudvalget Lauge Larsen.

Og påpegede at samfundsudviklingen siden 50´erne er gået som den er gået.

– hvis man ikke har 100 børn risikerer man, at det går ud over både læringen og det sociale, sagde Lauge Larsen og fortsatte:

– jeg ser ikke nogen anden vej frem med de lave elevtal, der er aktuelle, sagde Lauge Larsen.

Han fik opbakning af Jette Jepsen, der roste hele processen og samarbejdet med forældre, skolebestyrelse og andre.

– selvom beslutningen er træls, har processen været OK, sagde Jette Jepsen.

Vagn Kidmose sagde, at han ikke kunne gå ind for at lukke den sidste skole på Nordmors.

– vi kan ikke være bekendt for 0.-3. klasse, at de skal rejse så langt til skole, som de får samtidigt med, at skoledagene er blevet længere, sagde Kidmose.

Ellen Philipsen Dahl sagde, at man gerne ville bibeholde en folkeskole men sagde samtidigt, at når ønsket om en friskole har været så stærkt på Nordmors, var der ingen vej udenom og derfor stemte man for.

Niels Kr. Østergaard kritiserede beslutningen og sammenlignede situationen med situationen omkring sygehuslukningen og foreslog, at man skiftede ordet sygehus ud med Nordmors i sygehusdebatten.

– jeg håber, at man byrådet nu vil hjælpe dem godt i gang på Nordmors i form af gratis lokaleleje eller tilskud eller lignende, sagde Niels Kr. Østergaard.

Meiner Nørgaard gjorde Niels Kr. Østergaard opmærksom på, at det er en socialdemokrat, der er formand for Børne- & Kulturudvalget, hvor beslutningen er taget.

– når der ikke er udsigt til flere end 25 elever, kan man ikke tage en anden beslutning. Nu er man i en positiv dialog med dem, der vil lave en friskole på Nordmors og jeg vil opfordre til, at man nu får lyttet til, hvad det er de ønsker så der kan laves en god og brugbar aftale, sagde Meiner Nørgaard.

Henning Sørensen lagde en del af skylden omkring lukningen ud på forældrene.

– vi sendte spørgeskemaer ud og kun halvdelen svarede. Jeg har fået mange reaktioner fra forældre, der har bedt os om at være vores ansvar bevidst og lukke skolen. Jeg har ikke haft een eneste negativ henvendelse, sagde Henning Sørensen.

Peter Lillebæk roste, at processen på Nordmors har været langt bedre end da man lukkede på Sydmors.

– det er værd at bemærke, at vi i starten af processen gav ildsjælene tilbud om at finde en løsning omkring lokaler mv. og jeg ønsker gruppen på Norsmors al mulig held og lykke, sagde Lillebæk.

Uffe Korsgaard beklagede også, at befolknings- og børnetallet falder og at man er nødt til at lukke institutioner mv.

– vi bliver nødt til at agere på udviklingen og jeg mener, at vi har haft en god proces med baggrund i de oplysninger, vi har fået fra lokalområdet. Det der så kan glæde er, at der er et stort flertal til, at man er klar til at drive en friskole og klar til at bruge bygningerne også. Det tegner et positivt signal, sagde Korsgaard.

Kommunen tager nu kontakt til borgerne op Nordmors for at få sat skub i dialogen omkring etableringen af et eventuelt privat skoletidbud samt for at få afdækket, hvordan de nuværende skolebygninger kan indgå i planerne.

Niels Kr. Østergaard og Vagn Kidmose stemte som den eneste imod beslutningen.

Forfatter

Related posts

Top