Sidste års valg kostede Thisted kommune 600.000 kroner

Hvad koster det egentlig, at afvikle et kommunal- og regionsrådsvalg?

I Thisted kommune er svaret over 600.000 kroner. Det viser en opgørelse over udgifterne som LimfjordUpdate.dk har fået aktindsigt i.

I alt blev der brugt lidt over 300.000 kroner på aflønning til bl.a. stemmemodtagere, næsten 240.000 kroner på diæter og forplejning og næsten 50.000 kroner på lokaleleje.

Overblik over udgifter (*ekslusiv moms)
Aflønning af myndighedspersoner, stemmemodtagere, valgtilforordnede mv: 312.494 kr.*

Diæter til myndighedspersoner, stemmemodtagere, valgtilforordnede mv: 147.325 kr.*

Forplejning af myndighedspersoner, stemmemodtagere, valgtilforordnede mv: 90.890 kr.*

Lokaleleje: 44.972 kr*

Opbevaring/opsætning/nedtagning af valgbokse: 6.500 kr.

Ialt: 602.184 kr.

Forfatter

Related posts

Top