Sexisme i Thisted Kommune?

Kommunalbestyrelsen i Thisted skal i morgen tage stilling til, om der skal iværksættes en undersøgelse af omfanget af sexisme blandt kommunens ansatte.

Punktet er på dagsordenen efter en henvendelse fra Alternativets Joachim Plaetner Kjeldsen.

Aktuelt foregår der i samfundet et opgør med en sexistisk kultur, som desværre har rodfæste i mange sektorer, brancher og på mange arbejdspladser.

Joachim Plaetner Kjeldsen understreger, at han ikke har kendskab til konkrete sexisme-sager eller udbredt sexistisk kultur hos Thisted Kommune som arbejdsplads.

– Men. De seneste ugers samfundsdebat har vist os, at opfattelsen af, at “Det foregår ikke hos os” sjældent holder vand, men i stedet ofte har rod i ønske-tænkning eller uvidenhed, lyder det fra Joachim Plaetner Kjeldsen.

– Alternativet indstiller derfor til Kommunalbestyrelsen, at der træffes beslutning om at iværksætte en uvildig (udført af tredjepart) og anonym undersøgelse af sexisme blandt alle Thisted Kommunes ansatte, så der tilvejebringes et fyldestgørende billede af, om vi har en udfordring, vi som organisation skal handle mere indgående på, eller ej, slutter Joachim Plaetner Kjeldsen sin indstilling.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top