Sennels præsenterer femårs udviklingsplan

For et år siden vedtog kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune at lave aftaler med lokalsamfund om at opretholde befolknings- og børnetal. Målet var at bevare skoler og børnehaver. Den politiske aftale faldt, men det har ikke stoppet borgerne i landbyen Sennels i Thy. Torsdag i denne uge præsenterer de en femårs udviklingsplan, som skal tiltrække endnu flere tilflyttere til limfjordsbyen.

I slutningen af november 2014 tonede en flok glade Sennelsforældre og børn frem i TV Avisen, hvor de fejrede overlevelsen for byens skole og børnehave. Historien om byen, der skulle levere børn på ”kontrakt” med kommunen, nåede også internationale medier. Et par måneder senere faldt den politiske aftale, men Sennelsborgere har siden fortsat arbejde ufortrødent for at fastholde og øge befolknings- og børnetallet.

– En ting er at lave flere børn. Det lader vi være op til privatlivets fred. Men det vi kan gøre i fællesskab, og det som vi har koncentreret os om, er et forsøg på at udvikle byen til et endnu mere attraktivt sted at bo for folk i alle aldre og ikke mindst børnefamilier, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, der er talsmand for Sennels Udviklingsråd.

Har gjort et kæmpe stykke arbejde
Gennem 2015 har borgerne i Sennels været samlet til tre borgermøde for at idéudvikle, skitsere og diskutere limfjordsbyens udviklingsmuligheder. En gruppe initiativtagere i Sennels Udviklingsråd med repræsentanter fra Sennels Borgerforening har konkretiseret idéerne og i samarbejde med Jeanette Lund kommunikation er de nedfældet i en femårs udviklingsplan for Sennels.

Femårig udviklingsplan – 14 mål
Udviklingsplanen for Sennels 2016-2021 beskriver 14 overordnede mål, 25 delmål og 40 indsatser, der udover at sikre befolkningstilvækst blandt andet sigter mod etableringen af nye lejeboliger, et bytorv og stiller forslag til en ny organisering af og formål for byens borgerforening.

– Visionen for Udviklingsplanen er, at Sennels udvikler sig som en foregangslandsby, der har knækket koden til at trække folk til og skabe optimale rammer for et levende landsbyliv i provinsdanmark. Men udviklingsplanen er først og fremmest en ambitiøs strategi og et konkret styringsredskab for de frivillige kræfter, der i de næste fem år ønsker at arbejde for udvikling af Sennels, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Planen præsenteres på årets fjerde borgermøde i Nordthy Hallen i Sennels, Thy, torsdag den 26. november kl. 18.00.

Forfatter

Related posts

Top