Sennels, Østerild og Hillerslev får støtte til fælles infoskærme

Borgerforeningerne i Sennels, Østerild og Hillerslev har fået tilsagn om 50.000 kroner i støtte til fælles infoskærm-projekt, der skal styrke informationsniveauet internt i byerne og byerne imellem. Målene er blandt andet at øge informationsniveauet hos de borgere, som ikke er på sociale medier, samt at skabe større opmærksomhed om, hvad der foregår i de andre byer.

Sociale medier og navnlig facebook er blevet den dominerende platform for information mange steder. Men i erkendelse af, at ikke alle er på facebook, og at informationsstrømmen derfor risikerer at ryge henover hovederne på mange borgere, har borgerforeningerne i Sennels, Østerild og Hillerslev søgt om støtte til et fælles infoskærmprojekt, der skal højne informationsniveauet til alle borgere.

– De tre byer imellem har vi i forvejen en del foreningssamarbejde omkring gymnastik og boldspil. Derfor syntes vi, det var oplagt også at indgå i et fælles samarbejde omkring infoskærme, som skal placeres på centrale steder i byerne, hvor folk mødes, siger Klaus Kjær, der er formand for Sennels Borger- og Udviklingsforening.

Thisted Kommunes Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg har besluttet at støtte projektet med 50.000 kroner fra landdistriktspuljen.

Flere byer kan komme med
I sit tilsagn om støtte til projektet opfordrer Thisted Kommune andre af egnens byer til at lade sig inspirere af og gerne samarbejde med Sennels, Østerild, Hillerslev-projektet ved kommende ansøgninger om lignende projekter.

– Til jeres orientering har vi skrevet til Snedsted Borger og Erhvervsforening samt til Hanstholm Rådet, at de med fordel kan søge inspiration fra – og meget gerne samarbejde med – jeres projekt. Begge de nævnte byer har således også sendt ansøgninger om støtte til infoskærmsprojekter, men har i første omgang fået afslag. Begge byer opfordres til at søge igen til september, men her efter koordinering med jeres projekt, skriver kommunen i sit tilsagn.

– Det kunne være spændende med et Thy-omfattende landsby informationsnetværk, og vi håber, at der er andre, som har lyst til at være med. Alle er velkomne til at henvende sig til os for nærmere information, dialog og samarbejde, siger Klaus Kjær.

I øjeblikket undersøges forskellige leverandører af den tekniske løsning, og i løbet af det næste halve år, vil borgerne i de tre byer stifte bekendtskab med de nye infoskærme.

Modelfoto : Infoskærm fra Ondisplay

Forfatter

Related posts

Top