Se Thy på en ny måde med Nordvest Safari

Et af målene med Nordvest Safari Thy-Mors er at styrke borgernes oplevelser i voresden natur, ikke mindst i Nationalpark Thy. Derfor tilbyder Nordvest Safari Thy-Mors en lang række af forskellige spændende og lærerige naturoplevelser samt mange former for udendørs aktiviteter. Fælles for oplevelserne og aktiviterne er, at de er spredt ud over hele det geografiske område Thy-Mors.

Ved at øge opmærksomheden på naturen som ramme for friluftsliv, håber Thisted Kommune på at styrke interessen for at bo og arbejde i området.

Få del i aktiviteterne
Borgerne kan få del i aktiviteterne, hvis man har et arrangement som skole, uddannelsesinstitution, forening eller lignende. Thisted Kommune købt 70 aktiviteter hvert år fra 2014 til 2016, og de 70 aktiviteter er fordelt inden for disse kategorier:

35 stk. til skoler, SFO’er og daginstitutioner
10 stk. til socialfaglige sammenhænge
10 stk. til at styrke uddannelsesinstitutioners brug af den lokale natur i undervisningen
15 stk. til at skabe oplevelser, der bakker op om events og lignende.

Interesserede kan booke oplevelserne direkte hos Nordvest Safari, oplyser kommunen.

Nordvest Safari Thy-Mors står på egne ben om tre år
Thisted Kommune og Morsø Kommune er gået sammen om at støtte Nordvest Safari, som bygger på en sammenlægning af Limfjordscenteret og Grejbank Nordvest.

Nordvest Safari har til huse ved den gamle købmandsgård i Doverodde og får en række satellitter med grej i Hanstholm, Vilsund, Nr. Vorupør, Agger og Nykøbing

Der er bevilget støtte til projektet for en 3-årig periode. Det er planen, at Nordvest Safari i den periode skal udvikle sig i retningen af at være uafhængig af økonomisk støtte. For at nå det mål, vil man arbejde med forretningsudvikling i samarbejde med DGI og turismeerhvervet, ligesom man vil udbyde forskellige kursusaktiviteter.

Forfatter

Related posts

Top