Sansestimuli på plejecentre skal reducere uro og konflikter

I Thisted Kommune skal man på forsøgsbasis afprøve, hvordan demensvenlig indretning og tilbud om sansestimuli på plejecentre med udfordrende fysiske rammer kan være med til at reducere uro og konflikter blandt beboerne.

Thisted Kommune har ansøgt om andel i Sundhedsstyrelsens pulje til tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Ansøgningen har  resulteret i et tilsagn om støtte på 735.245 kroner.

De konkrete plejecentre er Kløvermarken og Fyrglimt. I forbindelse med projektet oprettes et specielt demensfagligt indretningsteam fra demensplejecentret Sct. Thøgersgaard, som skal understøtte indretningsprocessen på de to somatiske centre.

Det demensfaglige indretningsteam vil efter tilpasningen af indretningen rådgive de to somatiske centre i forhold til aktivt at bruge de fysiske rammer. På baggrund af erfaringerne fra projektet udarbejder teamet en pixi-bog til alle somatiske centre, hvor konkrete og handlingsanvisende ideer til indretning og tilpasning af miljøet angives.

Der vil i forsøget blive arbejdet med lys og lyd samt indretning og farver.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top