Sandfodring ved Agger holder havet i skak

Lidt nord for Agger i Vestjylland gnaver Vesterhavet i den smalle strand. Derfor er Kystdirektoratet i øjeblikket i gang med at kystsikre for at undgå gennembrud af klitten og risiko for oversvømmelse af et stort område ved Flade sø. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser ved selvsyn arbejdet i dag.
– Der er enorme kræfter i havet, og nogle steder er det nødvendigt at værne om vores natur og vores kyster ved at sætte ind med kystbeskyttelse. Jeg ser frem til selv at få lov til at se, hvordan arbejdet med kystbeskyttelse foregår, siger Esben Lunde Larsen.
Projektet ved Agger udmærker sig ved at være specielt, da det består af flere tiltag. Ofte sættes udelukkende ind med sandfodring, hvor sandet fungerer som en stødpude, som havet kan gnave i frem for at gnave i selve kysten.
Her på stedet skal en gammel skråningsbeskyttelse fjernes, da den er faldet sammen. I stedet styrkes klitten bagved, så den sammen med sandfodring fremover skal beskytte det bagvedliggende land. Denne løsning er både mere holdbar og billigere end vedligehold af skråningsbeskyttelsen.
– Det er vigtigt, at vi sætter proaktivt ind og beskytter vores strandareal og ikke mindst de huse, der ligger på udsatte områder. Samtidig er projektet ved Agger særligt ved at være et af de første steder, hvor der sættes ind både ved sandfordring og styrkelse af klitten bagved. Det er både en mere holdbar og omkostningseffektiv løsning, som bevarer den mest naturlige kyst til glæde for både lokale og turister , siger miljø- og fødevareministeren.
Besøget ved høfde 97 nord for Agger løber af stablen i dag mandag den 22. august kl. 13.30-14.00.
Med til besøget er Lene Kjeldgaard, borgmester i Thisted Kommune, Ib Poulsen, viceborgmester i Thisted Kommune, og Torsten Schack Pedersen, medlem af Folketinget og valgt i Nordjyllands Storkreds.
Forfatter

Related posts

Top