Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september

Danske revisorer er under et ekstraordinært pres i deres arbejde med at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet som følge af COVID-19.

Derfor har skatteminister Morten Bødskov besluttet, at udskyde samtlige oplysningsfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020, så revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at opfylde oplysningsfristerne.

–  Det betyder, at revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Forlængelsen kan ske, hvis skatteministeren vurderer, at der foreligger en særlig situation. Det har skatteministeren vurderet i det konkrete tilfælde, og har derfor givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristerne frem til 1. september for samtlige grupper.

Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Foråret er også højsæsonen for generalforsamlinger og udarbejdelse af årsrapporter. Også her er der en hjælpende hånd på vej til erhvervslivet.

Med et nyt lovforslag får erhvervsminister Simon Kollerup nemlig bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Fristudskydelsen skal derfor aflaste cirka 200.000 danske virksomheder, der i år oprindeligt skulle aflevere årsrapport senest den 31. maj, men som nu får yderligere tre måneder til at arbejde med årsrapporterne i.

Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget torsdag den 2. april.

Virksomheder, der er blevet ramt direkte af forsamlingsforbuddet, og som derfor for eksempel er nødt til at udskyde deres generalforsamling, har allerede fået dispensation.

Foto: Skattestyrelsen

Forfatter

Related posts

Top