Samarbejdsaftale bag turistsamarbejde på plads

Skive, Struer og Morsø Kommune etablerer i fællesskab et destinationsselskab med Limfjorden som motor for udviklingen af turismen.