Samarbejde med universitet giver milliardgevinst

Virksomheder, der indgår videnssamarbejde med et universitet, øger deres produktivitet og bliver mere konkurrencedygtige. Det viser en ny analyse, som konsulenthuset IRIS Group har udarbejdet for Aalborg Universitet (AAU)

Konkret viser analysen, at de virksomheder, der samarbejder med Aalborg Universitet, i gennemsnit oplever en vækst i produktiviteten over en otteårig periode, der er 12,5 procentpoint højere end sammenlignelige virksomheder, der ikke samarbejder med universitetet. Virksomhederne bliver således i stand til at skabe mere værdi for de samme ressourcer på grund af fælles forskningsprojekter, samarbejde om innovation, kommercialisering af forskningsresultater og studenterprojekter.

I alt viser analysen, at Aalborg Universitets samarbejde med private virksomheder i perioden 2005-2013 har bidraget med en samlet vækst i værdiskabelsen i det private erhvervsliv på mindst to milliarder kroner om året. Det svarer til en vækst i Danmarks BNP på 0,1 procent.

Lav vækst fortsat kæmpe udfordring
Regeringens årlige redegørelse om vækst og konkurrenceevne fra april 2017 peger på, at lav vækst i produktiviteten fortsat er den store udfordring for dansk økonomi og danske virksomheders konkurrenceevne. Den nye analyse peger på videnssamarbejde mellem universiteter og erhvervsliv som et centralt element i at løse denne udfordring.

Aalborg Universitet samarbejder allerede med et stort antal virksomheder i hele Danmark.

På nationalt niveau viser analysen, at 37 procent af de virksomheder, som AAU samarbejder med ligger i Region Hovedstaden, mens de midtjyske og syddanske virksomheder til sammen udgør andre 37 procent af universitetets samarbejdspartnere.

Samtidig viser analysen, at AAU er det universitet, som har mest samarbejde med de innovative virksomheder i egen region. I Region Nordjylland samarbejder mere end hver fjerde innovative virksomhed med Aalborg Universitet.

FAKTA:
Eksempler på AAU’s samarbejdsprojekter med private virksomheder:

Samarbejde med Volvo, som har placeret sit ”User Experience Competence Center (UXCC)” på Aalborg Universitets campus i København for at være en del af vidensmiljøet på universitetet og for at have et dagligt samspil med universitetets forskere, studerende og faglige miljøer.

Samarbejde om cybersikkerhed og persondatabeskyttelse med en række ledende virksomheder som bl.a. Dell EMC, Microsoft, Plesner Advokater og PwC. Samarbejdet sigter særligt mod tværfaglig kompetenceudvikling gennem forskning og vidensudvikling, herunder etablering af et ”security lab”, samt mod udbud af undervisning, der udbydes både som traditionel universitetsuddannelse og som efteruddannelse.

Samarbejde med Københavns Kommune om etablering af Innovationsdistrikt Sydhavn, der skal medvirke til at løfte og udvikle bydelen, tiltrække innovative virksomheder og skabe arbejdspladser. Aalborg Universitet og Københavns Kommune driver et fælles sekretariat. Se mere her: Innovationsdistrikt Sydhavn

Samarbejde med Cumulus Bio, som har kontor på og samarbejder tæt med forskere fra Aalborg Universitet om at omsætte planter til flybrændstof.

Andre AAU-videnssamarbejder, som er beskrevet i analysen:

Samarbejde med B&O om lydzoneteknologi
Samarbejde med Acarix om måleapparat til diagnosticering af hjertesvigt
Samarbejde med Zoologisk Have i Aalborg om dyrevelfærd og bevaring af truede dyrearter
Samarbejde med GomSpace om udvikling af nano-satellitteknologi
Samarbejde med Dataproces om udvikling af software, der understøtter digitaliseringen i de danske kommuner

Forfatter

Related posts

Top