Sætter navne på lukningstruede plejecentre

Thisted Kommune skal igennem en større strukturændringer på hele plejeområdet, og nu har forvaltningen udarbejdet deres forslag til, hvilke centre der skal lukkes samtidigt med, at man lægger op til at spare på aktivitetstimer på dagcentrene.

De fem plejecentre, der ifølge Nordjyske, skal lukkes er – ifølge indstillingen – Stenhøj i Vesløs, Solhjem i Østerild, Kastaniegården i Snedsted, Sct. Mortensgård i Ydby og endelig Vestergården i Sundby. Planen er også at omdanne Klitrosen i Klitmøller til at huse 16 psykiatriske pladser og fire pladser til senhjerneskadede.

Det vil give en samlet besparelse på 18,5 mio. kr., men dermed er man slet ikke i mål med det sparekrav på 27 mio. kr. omr året fra 2016, der foreligger. I 2015 er man dog i mål med en besparelse på 13,5 mio. kr.

Derfor skærer man også i aktivitets timerne, hvilket vil give 4,1 mio. kr. idet man håber, at en del af disse aktivitetstimer kan udfyldes af frivillige.

Herudove hentes yderligere 2 mio. kr. på, at de ældre bliver mere selvhjulpne og ikke skal have så meget hjælp i det daglige.

Socialudvalget diskuterer ideerne tirsdag.

Forfatter

Related posts

Top