Særudstilling om Sallingsundbroen i anledning af 40 års jubilæum

Museum Mors har søgt Morsø Kommune om støtte til en stor særudstilling på Dueholm Kloster, der markerer Sallingsundbroens 40 års jubilæum i år.

Med udstillingen ønsker museet, at fortælle historien om morsingboernes drømme om, og ihærdige indsats for, en fast forbindelse til Salling og det østlige Danmark fra Vildsundbroens indvielse i 1939 til åbningen af broen over Sallingsund i 1978.

Det samlede budget på særudstillingen er på 225.000 kr., hvoraf Museum Mors har lagt op til selv at betale 125.000 kroner. De resterende 100.000 kroner håbede man så, at kommunen ville give i støtte. I aftes behandlede Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget så ansøgningen. Her blev det besluttet at støtte udstillingen med 60.000 kr.

Gennem en stor, flot og interessant særudstilling ønsker Museum Mors at bidrage til styrkelsen af morsingboernes lokale identitet, den fortsatte tilstrømning af turister til øen og den voksende opfattelse af Mors som en ø, hvor kulturen spiller en væsentlig rolle. Turister og lokale vil ved et besøg i udstillingen blive klogere på Sallingsund som først overfartssted for færgerne og siden som det faste og solide bindeled mellem Thy, Mors, Salling og resten af Jylland og Fyn. Samtidig vil de lære om øens identitet, om morsingboernes forhold til omverdenen, og om infrastrukturen i denne del af Danmark.

Skal trække turister til
Museum Mors har indgået en samarbejdsaftale med Sallingsund Færgekro, således at museet i forbindelse med udstillingen vil afholde foredragsaftener om broens historie på kroen. Idéen er, at turister og lokale kan købe ”bropakker”, hvor de både kan få noget godt til maven og til hovedet.

Samtidig har med indåget en aftale med Limfjordsteatret om brug af teatrets skuespillere i forbindelse med indtaling af nogle af de fortællinger og beretninger om broens tilblivelse, som museet planlægger at indsamle i forbindelse med udstillingen. Indtalingerne vil indgå som en del af den audiovisuelle kulisse til særudstillingen.

Foto : Bertil Nydal

Forfatter

Related posts

Top