Sælger ældreboliger for at nedbringe tomgangsleje

Udvalget for Teknik og Miljø har besluttet imødekomme ønsket fra Morsø Ældreboligselskab om, at frasælge 12 boliger i Sejerslev og Solbjerg, for at nedbringe udgifter til ældreboliger, som står tomme. Selve godkendelsesprocessen er omfattende og kræver tilsagn fra både kommunalbestyrelsen, ministeriet og statens administration.

Det er Morsø Ældreboligselskab, som ejer boligerne, mens Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og skal godkende afhændelse af ældreboliger. Oprindeligt søgte Morsø Ældreboligselskab om at frasælge 24 ældreboliger, som er beliggende ved:

· Næssundvej 346 A-F, Hvidbjerg – 6 stk.
· Smedebjergevej 49 A-F, Vejerslev – 6 stk.
· Kirkebyen 3 A-F, Solbjerg – 6 stk.
· Sejersvej 19 A-F, Sejerslev – 6 stk.

– Vi har vurderet, at der giver økonomisk mening at starte processen op omkring frasalg i Solbjerg og Sejerslev. Samtidig kan vi også se at belægningen i Hvidbjerg og Vejerslev er fin, så dem bevarer vi som ældreboliger, fortæller Meiner Nørgaard, som er formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Igennem de seneste år har der stigende ledighed af ældreboliger på landet, men der er de samme udgifter til servicering af boligerne, uanset om de står tomme eller er udlejet.

Længere proces før eventuelt salg
Ansøgningen skal nu viderebehandles i kommunalbestyrelsen og derefter sendes til godkendelse i Landsbyggefonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Derefter skal sagen igen til behandling i Morsø Kommune og endelig til behandling i Statens Administration.

Først når der er endelige godkendelse hos alle parter, kan boligerne nedlægges som almene ældreboliger, for derefter at blive udbudt til salg.

Forfatter

Related posts

Top