Sådan trives folkeskoleeleverne i din kommune

Landets folkeskoleelever trives fortsat bedst socialt, mens trivslen er knapt så god når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration.Det oplyser Undervisningsministeriet om resultaterne af den seneste trivselsmåling i folkeskolen.

Næsten hver fjerde barn i den danske folkeskole mistrives i en grad, så det har behov for særlig støtte til at trives bedre og få mere ud af undervisningen, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag. Især drenge med de lavest uddannede forældre er særligt udsatte, og antallet er steget i de senere år.

Undersøgelsen viser også, at elevernes trivsel er stort set uændret siden sidste og forrige år.

Figur: Generel skoletrivsel, andel elever med højest trivselsscore fordelt på kommuner, pct., 2017

Note: Højest trivselsscore er defineret som en score over 4,0 på en skala fra 1 til 5. Kilde: Undervisningsministeriet – Den nationale trivselsmåling i folkeskolen.

Du kan læse mere om undersøgelsen, der er den 3. af sin art, her

Forfatter

Related posts

Top