Sådan rammer restriktionerne aktiviteter i kirke-regi

De seneste dages nye Corona-restriktioner omfatter også til en vis grad aktiviteterne i Folkekirken.

Derfor har provst på Mors, Mette Moesgaard udsendt nedenstående væsentlige punkter, som er værd at bemærke hvis man er kirkegænger:

· Fra i dag skal der bæres mundbind, fra man træder ind gennem kirkedøren, til man sidder på sin plads, og når man bevæger sig rundt og indtil man går ud igen. Det gælder alle former for ophold i kirkens lokaler og i lokaler, som kirken har lånt.

· Ved begravelser og bisættelser er der nu et maksimum på 50 personer, der må deltage og/eller opholde sig uden for kirken. Det vil nogle gange afstedkomme, at ikke alle deltagere i handlingen kan gå med ud til afsked ved rustvognen eller ved graven. Det er selvsagt en svær situation, hvor vi, fra kirkernes side, håber på alles forståelse og hjælp til at følge retningslinjerne.

· Alle gudstjenester vil, i det store og hele, fortsætte som hidtil.

· Alle andre aktiviteter kan fortsat finde sted, men hold godt øje med ændringer og aflysninger i dit lokale sogn/pastorat. Menighedsrådene kan være nødsagede til at aflyse arrangementerne, fordi de vurderer, at der ikke kan skabes den fornødne sikkerhed omkring afholdelsen af arrangementet. Nykøbing Mors sogns menighedsråd har f.eks. besluttet, at incidenstallet skal være kriterium for, om arrangementer gennemføres.

– Det ændrer ikke på, at kirkerne fortsat er åbne, for alle, der har brug for kirkens rum eller har brug for at tale med præsten. Hold godt øje med dit eget sogns eller pastorats hjemmeside eller kontakt din præst, hvis du har spørgsmål, opfordrer Mette Moesgaard.

Forfatter

Related posts

Top