Sådan løses manglen på danske feriehuse

Der var fuld gang i udlejningen af de danske feriehuse igen i 2017. Turisterne foretog i alt 19,2 mio. overnatninger i de danske feriehuse, hvilket var mere end 600.000 overnatninger mere end året før. Men selvom væksten vækker glæde i branchen, udgør den også en udfordring: der er nemlig ikke feriehuse nok at udleje.

De seneste bookingtal viser, at der er 3,2% flere bookinger af de danske feriehuse i starten af 2018 end på samme tidspunkt sidste år.

Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, håber, at regeringen vil deltage aktivt i indsatsen for at få flere tilgængelige feriehuse:

– Det er kun ca. 40.000 af de i alt 200.000 danske feriehuse, som er til rådighed for udlejning gennem et udlejningsbureau. Der er altså et kæmpe potentiale for i langt højere grad at få udnyttet potentialet i den eksisterende ferieboligmasse. Men incitamenterne for at udleje sin feriebolig er simpelthen for dårlige, siger Lars Ramme Nielsen og fortsætter:

Forslag: Forhøj bundfradraget
Dansk Erhverv ser gerne, at man forhøjer bundfradraget til mindst 40.000 kr. for udlejning af feriehuse gennem et udlejningsbureau eller en anden udbyder, som automatisk indberetter til SKAT:

– Det vil gøre det nemt og overskueligt at udleje; sikre en gevinst til feriehusejerne ved at udleje og samtidig afhjælpe den store efterspørgsel på ferieboliger, som branchen oplever i øjeblikket, fortæller Lars Ramme Nielsen.

Feriehusene står for i alt 37% af det samlede antal overnatninger i Danmark og godt 50% af alle de udenlandske turisters overnatninger.  Det er altså i høj grad feriehusene, feriegæsterne i Danmark efterspørger.

Hvis bare syv procent af de feriehusejere, som på nuværende tidspunkt ikke udlejer deres feriebolig, fremover vil udleje deres feriehuse i et par uger hver sommer, vil det øge feriehuskapaciteten med helt op til 80.000 senge til overnattende turister over en sæson.

Derfor anser Dansk Erhverv en forhøjelse af bundfradraget som et effektivt redskab til at imødekomme en del af den stigende efterspørgsel efter danske feriehuse.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top