Sådan afslørede Region Nordjylland svindel

Regionsrådsmedlem Tina Juul Kjellberg (S) er blevet meldt til Politiet for bedrageri.

Igår indrømmede hun, at hun gennem en periode på fire år har svindlet sig til ca. 728.000 i tabt arbejdsfortjeneste for et arbejde hun slet ikke havde.

Regionsrådets medlemmer kan – uanset om de er lønmodtagere eller selvstændige – få tabt arbejdsfortjeneste for deres politiske arbejde. Tina Juul Kjellberg fremlagde for 2015 en arbejdsgivererklæring og gjorde det samme for 2016, 2017 og 2018. Det skriver Nordjyske.

Primitive lønsedler
Forvaltningen opdagede at, der var noget galt da Tina Juul Kjellberg i efteråret sendte den årlige ansøgning om at blive omfattet af ordningen i 2019, og regionenen fem dage senere bad om dokumentation i form af en lønseddel.

Tina Juul Kjellberg oplyste efterfølgende, at hun alligevel ikke ønskede at blive omfattet af ordningen med tabt arbejdsfortjeneste for i år.

– Det er selvfølgelig uacceptabelt. Det er forkasteligt. Det er skatteydernes penge, siger regionsrådsformand Ulla Astman om den igangværende bedragerisag. Foto: Region Nordjylland

Dog var der blevet ændret praksis og administrationen fandt det derfor alligevel nødvendigt at se en bagudrettet dokumentation for den godtgørelse der allerede var blevet udbetalt. Tina Juul Kjellberg imødekom kravet om dukemtation, men fremsendte det administrationen ifølge Nordjyske beskriver som “primitive”, som igen bad om at få fremvist fyldestgørende dokumentation.

Erkendte svindel i mail
Tina Juul Kjellberg gav udtryk i starten af denne måned udtryk for, at hun havde mistet sin kode kode til sin skattemappe, hvorfor en vejledning om at gendanne sin kode blev fremsendt til politikeren. Herefter  fik hun en dags frist til at afleverede de nødvendige dokumenter.

Fristen blev ikke overholdt, og derfor indkaldte Regionsrådsformand Ulla Astman Tina Juul Kjellberg til et møde i mandags – et møde Tina Juul Kjellberg  udeblev fra. Derfor blev hun indkaldt til endnu et møde i går. En lille halv time før mødet skulle starte erkendte Tina Juul Kjellberg i en mail til Ulla Astman at hun havde svindlet sig til tabt arbejdsfortjeneste.

Blev ikke opdaget i stikprøve-kontrol
Nordjyske skriver, at de politikere, der modtager tabt arbejdsfortjeneste for deres politiske virke, siden 2005 hvert år har skullet afgive en tro og love-erklæring, når de beder om at være omfattet af ordningen for det følgende kalenderår.

Revisionen tager hvert år stikprøver, og to gange i hhv.  2016 og 2018 var Tina Juul Kjellberg en af dem, der tilfældigt blev udtaget til kontrol.

Efter den første kontrol i 2016 skrev revisoren fra revisionsfirmaet BDO:

”Jeg har i min gennemgang ikke fundet forhold, jeg har noget at udsætte på”. Ved kontrollen i 2018 var koklusionen følgende:

”Jeg har kigget materialet igennem. Det er fint,”.

Bedragerisagen skal nu undersøges nærmere af politiet.

Foto: Socialdemokratiet

Forfatter

Related posts

Top