Så skal der høstes Majs i Thy Mors

Faktisk kunne vejret helt hen til begyndelsen af august sammenlignes med de forhold, majsen havde i 1987, et absolut katastrofeår hvor udbytte og kvalitet var elendig!

Landmændene i Thy og på Mors går lige nu og tripper og kikker skiftevis på majsen på deres marker og på vejrudsigten, mens nogle få har taget hul på høsten af majsensilage.

– Vejret har i år været lidt af en udfordring for majsdyrkere på Mors og i Thy. Et meget vådt forår udskød udbringningen af gylle og såningen, så majsen de fleste steder blev sået til den sene side. Efterfølgende begyndte vækstsæsonen med kulde, regn og masser af blæst, alt sammen noget som majsen bestemt ikke er vild med. Faktisk kunne vejret helt hen til begyndelsen af august sammenlignes med de forhold, majsen havde i 1987, et absolut katastrofeår hvor udbytte og kvalitet var elendig! Heldigvis har vejret her i sensommeren og efteråret været så godt, at lidt af det tabte er indhentet, fortæller planterådgiver Erik Fjendbo Jørgensen, LandboThy.

Landmænd stærkt udfordrede
I går var han på besøg hos landmand Niels Bak Veje i Erslev på Mors. Her kunne han konstatere, at den manglende høst af majsen skyldes, at den ikke er moden.

– Helst vil vi have, at høstet majs, majsensilage, har en tørstofprocent på 30-32% inden høst, men de prøver, vi har taget af majsen på det seneste, viser et tørstofindhold på 20-27%. Høstes majsen med en tørstofprocent på mindre end 28%, er den så våd, at saft med værdifuld næring tabes fra ensilagen. I oktober gælder tommelfingerreglen, at en ekstra uges vækst i marken øger tørstofprocenten med 2%. Derfor går landmændene og håber, at tørvejret fortsætter, så afgrøden kan blive mere moden. Omvendt er vi også bange for at vente for længe, for hvis vi får en periode med regn og skal høste regnvåde majs, så har vi intet fået ud af at vente, og tilmed kan det blive svært at færdes i marken uden at køre fast, siger Erik Fjendbo Jørgensen.

Hvor stort udbyttet i majsen bliver i år, ved man ikke præcist endnu, men LandboThy vurderer, at det bliver 30-40 % mindre, end det plejer, og af en meget svingende kvalitet.

– Bliver kvaliteten for dårlig, skal landmanden bruge ekstra penge til indkøb af suppleringsfoder, og køernes mælkeydelse falder, siger Erik Fjendbo Jørgensen.

På falderebet skal det lige nævnes, at græs, som også udgør en stor del af køernes foder, til gengæld godt kan lide en kølig og regnfuld sommer, så der er ikke noget, der er så skidt…….

Billede:
– Kun én af mine majsmarker er ved at være klar til høst – de andre behøver nærmest en ekstra oktober måned, siger Niels Bak Veje

Forfatter

Related posts

Top