S vil indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte

Er man nedslidt eller startet tidligt på arbejdsmarkedet, så kan det være svært at blive ved med at arbejde, indtil man kan gå på pension. Ifølge fagforeningen 3F har hvert femte af deres medlemmer forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år – enten fordi de er havnet på førtidspension eller simpelthen fordi de er døde.

Derfor fremlægger Socialdemokratiet nu udspillet ”De mest nedslidte fortjener også en værdig pension”, så dem, der er nedslidte eller har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan gå på pension tidligere end andre.

– Helt grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet og betalt skat. Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser. Sådan er det desværre ikke for alle i dag, siger formand Mette Frederiksen.

– Mennesker er forskellige. For nogle er et arbejde ”bare et arbejde”. For andre opsluger det alt. Der er dem, der kan blive ved at knokle løs i nærmest en uendelighed. For andre siger kroppen stop. Vi ønsker et samfund, der kan rumme os alle. Hvis man vil og kan arbejde længere, skal man selvfølgelig have muligheden for det. Men ingen skal tvinges til at arbejde, hvis de ikke kan længere. Alle fortjener en værdig tilbagetrækning, siger Mette Frederiksen.

Den endelige model skal udarbejdes sammen med arbejdsmarkedets parter. Det er de faglige organisationer og arbejdsgiverne, der repræsenterer hhv. de lønmodtagere, det vedrører, og deres arbejdspladser. Derfor er det også dem, der bedst kan være med til at skabe de bedste muligheder for, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

En ny ret til tidlig folkepension skal bygge på 7 principper:

1. Det skal gavne de nedslidte
Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv
Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

3. Der skal være tale om en ­egentlig rettighed
Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang
Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension
Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid
Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

7. Pengene skal passe
Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den økonomiske ramme vi afsætter.

Foto:Joshua Tree Photography

Forfatter

Related posts

Top