S-kandidater til S-top: Thisted Kommune skal med i national kystsikringsfond

De fire lokale socialdemokratiske kandidater til Thisted Kommunes kommunalbestyrelse og til regionsrådet har i dag inviteret folketingsmedlem Simon Kollerup til et møde med dem.

Formålet med mødet er, at de lokale socialdemokrater vil have sager som kystudfordringen ved Agger og andre steder dækket af den nationale kystsikringsfond.

 – Vi har nu gennem flere år, og ikke mindst i forrige periode arbejdet hårdt på at få ændret prioriteringerne, nu er tiden igen kommet, for i starten af 2018 skal aftalen med Kystdirektoratet fornys og gerne udvides til at dække hele vor kyststrækning, fortæller Henning Holm der i sidste periode var formand for Klima Teknik og Miljøudvalget i kommunen.

– Vi står med store og akutte udfordringer, som ikke kan løses af kommunen selv. Derfor vil vi gerne kunne dækkes ind under den nye fond, siger Peter Skriver Nielsen, der i denne periode er medlem af kommunens Klima Teknik og Miljøudvalg.

Bente Bang og Poul Erik Thyland der begge bor i Agger kender om nogen til den lokale bekymring for kystsikringen netop ud for Agger, og ikke mindst omkring Høfte 96, og den ny udførte sikring der er fortaget her i efteråret.

MF’er er positiv, men…
Simon Kollerup fortæller forud for besøget, at han er positiv over for de lokale kandidaters forslag, men at yderligere forhold skal på plads, før han kan sige, om Agger-projektet vil ligge inden for kystsikringsfondens formål.

– Når jeg kommer til mødet, så er det for at få et indblik i problemets karakter, som jeg kun kender fra medierne og mine partifæller. På den måde kan vi få en fornemmelse af, om Agger-projektet vil ligge inden for kystsikringsfondens formål. Det bliver vi helt sikkert klogere på, når vi mødes, så jeg glæder mig til besøget, siger Simon Kollerup, og fortsætter:

– Det er enormt positivt, at de lokale kandidater kæmper for sagen, og det kunne jo også være, at besøget kunne blive anledning til, at kystsikringsfonden kunne justeres til. Derfor er det et vigtigt besøg .

På mødet deltager foruden Simon Kollerup, regionsrådskandidat Bente Bang samt de tre kandidater til kommunalbestyrelsen, Henning Holm, Poul Erik Thyland og Peter Skriver Nielsen.

De fire kandidater har også inviteret Hans Erik Nørgaard, den lokale person i Agger der ved mest om kystsikring.

Foto : Christian Toft Bro, TV MidtVest

Forfatter

Related posts

Top