Rystende rapport om kvalitet i børnehaver

Børnene får for lidt opmærksomhed fra de voksne, det halter gevaldigt med sprogarbejdet og børnene mødes ikke af gode nok læringsaktiviteter.

Det er det dystre billede, der tegner sig af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i de kommunale børnehaver, i en ny national evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut netop har offentliggjort.

Det er første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg.

Særligt det, at det i mere end hver tredje børnehave (35 %) står sløjt til med interaktionen børnene imellem og børn og voksne indbyrdes, er bekymrende, påpeger Kim Henriksen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

I undersøgelsen er 19 procent af børnehaverne vurderet til at være af god kvalitet, mens kvaliteten i seks procent vurderes som utilstrækkelig, som dækker over, at der ligefrem er mangler i læringsmiljøet. For eksempel kan der være manglende opmærksomhed fra de voksne eller mangel på legematerialer.

Forfatter

Related posts

Top