Rynket rose bekæmpes med store maskiner

Siden sidst i september har store maskiner rumsteret i et større område af Agger tange.

Årsagen er, at Naturstyrelsen Thy er i gang med at bekæmpe rynket rose, som er en invasiv art. Det oplyser Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Rynket rose spreder sig hurtigt ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis der ikke gøres noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter, som strand-snerle og skotsk lostilk vil forsvinde.

Skotsk lostilk er kun observeret i Thy, mens strand-snerle har meget få forekomster udenfor Thy. For at bevare de sjældne arter, reducerer vi forekomsten af rynket rose på Naturstyrelsens arealer bl.a. ved brug af maskinerne på Agger Tange.

Naturstyrelsen Thy har i 2017 og 2018 bekæmpet over 14 ha massiv rynket rose med mekaniske metoder.

Det forventes at arbejdet på Agger Tange afsluttes i denne uge.

Foto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top