Rotterne kommer – sådan holder du dem væk fra hus og hjem

Rotter er et stigende problem for danske boligejere, hvad end man bor i hus eller lejlighed. Ifølge tal fra Boligejernes Videnscenter er antallet af rotteanmeldelser fra borgere til kommunerne steget med næsten 50 % fra 2007 til 2016.

Hvis man opdager en rotte i sin bolig, i gården eller på ens grund, har man pligt til at anmelde det til sin kommune, der vil sætte en professionel skadedyrsbekæmper til at klare problemet. Det er vigtigt, at man ikke forsøger at fange eller dræbe rotten selv.

Det har ingen betydning for rotternes formering, om det er sommer eller vinter. Men hvor rotterne om sommeren nemmere kan finde varme, afskærmede områder til at yngle, så søger de om vinteren ned i kloakkerne eller ind i boliger.

– En rotte flytter sjældent ind alene, og kommer rotterne først indenfor, kan de ødelægge isoleringer i huset, når de bygger gange eller reder til resten af familien. Derudover kan de gnave hul i kloakrør, vandrør og ledninger, og det kan medføre vandskade, kortslutninger eller brandskader, forklarer salgschef i Topdanmark i Thisted, Allan Frydendal Jensen.

I 2016 havde Topdanmark 2.025 anmeldelser om skader forsaget af rotter, hvilket var det højeste antal i tre år.

Foto: Hans Vittarp, TV MIDTVEST

To rotter bliver til 50
At der i Danmark er kommet langt flere rotter de seneste år, skyldes bl.a. mildere vintre med bedre yngleforhold, samt at de mange gamle kloakker i Danmark, som endnu ikke er renoverede, er i dårlig stand.

– Rotter yngler ikke i velfungerende kloakker, da der jævnligt bliver gennemstrømmet med vand. Der, hvor problemet opstår, er, når offentlige og private kloakker er i dårlig stand og ikke vedligeholdes. Hvis kloakkerne ikke er vedligeholdt, kan rotterne yngle i de brud eller huller, der kan være, eller i ledninger som ikke længere er i brug” fortæller Allan Frydendal Jensen.

Ifølge Boligejernes Videnscenter, har forsøg vist, at et rottepar på et år kan bliver til 50 rotter. Men med mildere vintre og nemmere adgange til boligerne, kan antallet komme helt op over 800 rotter på et år.

– Hvis man tager nogle enkle forbehold, såsom at sikre udluftningskanaler med stålnet eller fjerner nemt tilgængelig føde for rotterne, så mindsker man risikoen for, at rotterne søger ind i ens bolig og bliver til flere. Som husejer kan man også selv regelmæssigt rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde, for at sikre kloakkens vedligeholdelse, så rotterne ikke bosætter sig, siger Allan Frydendal Jensen.

SÅDAN FÅR DU ET ROTTEFRIT HJEM:
1. Få monteret en rottespærre i kloakken, så rotterne ikke kommer ind i husstandens kloaksystem. Husk, at en rottespærre kræver løbende vedligeholdelse af en kloakmester.
2. Sørg for at div. udluftningskanaler mm. i huset er sikret med stålnet, så rotterne ikke kommer ind denne vej
3. Fjern føde til rotterne, som fx hønsehold, kompostbunker, dyrefoder og lign.
4. Se kloakken som en del af huset – vedligeholdelse af denne er lige så vigtigt som fx at male vinduer og få service på sit fyr. For at vedligeholde kloakken, bør man minimum to gange om året efterse boligens brønde og rense disse for blade og slam. Man kan også få lavet en tv-inspektion af kloakkens ledninger. Sidstnævnte kan en kloakmester hjælpe med. Derudover bør boligejere regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb og vandlåse.
5. Bliver man opmærksom på rotter, skal kommunes skadedyrsbekæmper kontaktes med det samme.

Foto : COLORBOX/TopDanmark

 

Forfatter

Related posts

Top