Robotter overtager rutineopgaverne i testtelt

En vatpind godt rundt i svælget, og så er det overstået, ik’?

Selve podningen med vatpinden er blot den konkrete del af de corona-tests, som foregår i testteltene rundt omkring. Men podningen udløser samtidig en række andre registreringsopgaver i forskellige systemer for at holde styr på hvem, hvad, hvornår, hvor mange osv., der bliver testet samt udprintning af labels til prøveglas mm.

Den opgave har alene ved testteltet i Hjørring hidtil beskæftiget 1- 1½ sekretær dagligt alt efter efterspørgslen på podninger. Det var vel at mærke sekretærressourcer, der var trukket ud af den daglige drift. Men nu har Regionshospital Nordjylland med hjælp fra Digitalisering og IT i Region Nordjylland automatiseret den del af opgaverne, og sekretærerne kan vende tilbage til deres vanlige opgaver.

Automatisering af tastearbejdet
– Det har effektiviseret arbejdsgangene og betyder, at vi nu springer et led over. Tidsmæssigt er der ikke den store forskel for borgerne, men det sparer hospitalet for personaleressourcer, vi kan bruge andre steder, siger ledende overlæge Morten Johansen, Patologisk Anatomisk Institut, der har ansvaret for driften af testteltet ved hospitalet i Hjørring.

Når borgeren møder frem, scannes vedkommendes sundhedskort med en håndscanner. Softwarerobotten starter så automatisk registreringen op, finder rekvisitionen frem og udskriver prøvetagningsblanketter. Personalet kan altså koncentrere sig om dialogen med borgeren, fortælle om hvordan podningen foregår mm.

I testteltet ved Regionshospitalet i Hjørring podes omkring 350 mennesker dagligt i øjeblikket. Det er 350 gange, der nu ikke længere skal sidde en person og taste oplysninger ind.

Med softvarerobotten i testteltet i Hjørring har Region Nordjylland høstet gode erfaringer med såkaldt RPA – Robotic Process Automation, hvor softwarerobotten letter medarbejdernes monotone, repetitive opgaver og strømliner processer, der frigør tid og muliggør mere værdiskabende arbejde.

– Konkret betyder det, at regionen kan udbrede løsningen til alle regionens testtelte. Dette er bare én arbejdsproces, som er blevet automatiseret, men ser vi os rundt, så er det mange steder indenfor hospitalerne og sundhedsvæsenet, hvor en automatisering kan effektivisere arbejdsgange og frigøre personalets hænder til noget andet, siger Annemarie Lomartire, vicekontorchef, Strategisk Digitalisering, Region Nordjylland.

Foto: Regionshospital Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top