Risiko for skybrud i Thy og på Mors

DMI har udsendt varsel om risiko for skybrud i hele Jylland – og selvom Thy og Mors ved de sidste varslinger om skybrud stort set er gået fri, er det måske alligevel klogt at tage sine forholdsregler.

Gode råd til at forebygge vandskader før skybruddet rammer

  • Tjek at alle afløb og kloakker i nærheden af grunden er renset for grene, blade og affald. Derved mindskes risikoen for at kloak og afløb blokeres
  • Sørg for at alle vinduer og døre mv. er lukket
  • Har man kælder, bør man fjerne tæpper, kasser, sko mv. fra gulvet

Gode råd til at begrænse skaderne efter et skybrud
Skulle boligen alligevel blive oversvømmet, handler det først og fremmest om at begrænse skaderne.

1.        Tag billeder af skaden – inden de fjernes
2.        Anmeld skaden til dit forsikringsselskab
3.        Flyt ting, der står i vand op til et tørt sted
4.        Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet
5.        Fjern våde gulvtæpper og lignende
6.        Undlad at tænde for varmen
7.        Luft ud ved at åbne døre og vinduer
8.        Opsæt evt. ventilatorer til at skabe gennemtræk i rummet
9.        Brug evt. en affugter for lukkede døre og vinduer – men kun til små rum. Store rum kræver professionel affugter

DMI forventer mellem 15 og 25 mm regn på 30 min samt risiko for kraftig torden

Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg. Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

Varslet er gældende fra i eftermiddag kl. 17 til kl. 01.

Kilde: Topdanmark

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top