Risiko for kø: Lokale broer skal renoveres

Vejdirektoratet har besluttet at renovere 21 af de 2500 statslige broer og tunneller, der findes i Danmark.

Lokalt drejer det sig om Vilsundbroen, der skal have nye armaturer og lys, og Aggersundbroen, der skal have nye kantbjælker og ny belægning på fortovet

Arbejdet på broerne udføres i løbet af de kommende par måneder oplyser Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet vil på flere måder forsøge at minimere de trafikale gener i forbindelse med arbejdet. Bl.a. vil broerne som udgangspunkt blive holdt åbne, og samtidig vil de mest generende arbejder blive udført uden for myldretiden.

Vejdirektoratet opfordrer alle der jævnligt krydser broerne til at holde øje med skiltningen ved broerne, så man er forberedt på eventuelle køer.

Foto: Sundbymors.dk

Forfatter

Related posts

Top