Rift om pladserne på ny uddannelse i Nykøbing

Den kombinerede ungdomsuddannelse i Nordjylland – også kaldet KUUNO – udbydes nu lokalt med 17 pladser. Den kombinerede ungdomsuddannelse er for elever der har afsluttet 10. klasse, men endnu ikke er klar til en ordinær ungdomsuddannelse.

Elever på denne uddannelse har typisk brug for at forbedre karakterer eller træne sociale færdigheder. KUU er ikke en uddannelse man selv kan vælge, men et tilbud de unge bliver håndplukket til af UU Mors (Ungdommens uddannelsesvejledning) samt udbudskoordinatoren via en visitationssamtale.

To valgmuligheder i Nykøbing
I Nykøbing kan de unge vælge mellem to erhvervstemaer, ”handel og service” samt ”turisme, kultur og fritid”. I løbet af de to år, uddannelsen varer, får eleverne flere obligatoriske fag blandt andet arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære, som træner eleverne til være robuste samarbejdspartnere i erhvervslivet. Derudover får de almene fag som dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Efter to år bliver eleverne uddannet erhvervsassistenter inden for deres valgte tema.

Uddannelsen oprettes også i Thisted, men først efter sommerferien. Her bliver uddannelsestemaerne ”handel og service” samt ” pædagogik og sundhed”.

Uddannelsen får base på EUC Nordvest nærmere bestemt på Handelsskolen med Janni Bransholm Mikkelsen, der er tidligere handelsskolelærer som udbudskoordinator for uddannelsen.

– Jeg oplever, at der er et stort behov for en uddannelse, hvor formålet er at booste de unge på selvtilliden både fagligt, socialt og personligt uden at være under et stort tidspres. Måske er det også derfor, at rigtig mange finder ideen om et 2-årigt forløb på KUU tiltalende. Vi har på EUC Nordvest altid haft en fantastisk godt og tæt samarbejde med UU Mors, som har været meget engagerede og dygtige i den igangværende udvælgelsesproces, så jeg er sikker på vi får et fantastisk hold, fortæller Janni Bransholm Mikkelsen.

Tilbuddet om KUU er en del af den nye uddannelsesreform, som lægger op til en ny uddannelse, hvor flere lokale skoler arbejder sammen, og hvor alle elever skal bliver så dygtige, som de kan.

I dette lokale KUU-tilbud er det er samarbejde mellem Thy-Mors HF og VUC, Morsø Produktionsskole samt EUC Nordvest. Sidstenævnte skole er tovholderskole.

Forfatter

Related posts

Top