Responstider i Region Nordjylland

Af Peter Therkildsen (V)
Regionsrådsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen
I regionsrådet har vi haft særlig fokus på ambulancens responstider. Det har vi bl.a. fordi nedlukningen af det akutte beredskab i Thisted beslaglægger meget af ambulancernes tid, og fordi vi gennem flere år har været udfordret i flere områder.  I Vesthimmerland, Thisted og Morsø kommune er der indimellem udfordringer, og Skagen har også været i fokus.

Vi er sat i verden, for at sikre den bedste dækning og tryghed for borgerne. Hurtig hjælp er noget af det der betyder rigtig meget for sundhedsvæsenets samlede indsats. 9 minutter og 12 sekunder er det vi har sat som gennemsnitlig tid. Det har vi gjort ud fra mange faktorer, men er selvfølgelig interesseret i, at ingen skal vente længere end højest nødvendig, og at 30 min er den længst acceptable tid. Det følger vi i hvert kvartal, og vi kikker på klager over beredskabet, som er ganske få.

Vi skal til stadighed udbygge beredskabet, under hensyntagen til hvad der er mulig, men også med fokus på, hvor i regionen vi løser sundhedopgaverne. Falck er så dygtige, at jeg tvivler på en anden aktør kan løse opgaven, med så få klager, og med så stor præcision. Det skal vi værne om, men vi skal også til stadighed udfordre og være kritiske med det arbejde der udføres.

Vi er i et område hvor bare en fejl kan være fatal, og hvor konkurrencen ikke er udtalt.
Arbejdet med at udbygge det præhospitale, beredskab fortsætter. SMS service, akuthjælpere, paramediciner, akutbiler og læger som indgår i beredskabet, er sammen med helikopteren nogle af værktøjerne. Jeg tænker også at et kommunerne kunne byde ind med noget. Hvad med alle hjemmehjælpsbilerne der kører rundt i landet.
Derfor vil jeg som regionsrådsmedlem arbejde for, at samarbejdet med kommunerne styrkes og udbygges. Sundheds tilbud kan blive bedre når vi hjælper hinanden.
Forfatter

Related posts

Top