Renoveringsarbejde rykker under broen

Vejdirektoratet er i fuld gang med en større renovering af Sallingsundbroen – et arbejde der vil stå på henover en periode på tre år.

Broen skal på oversiden have ny belægning, ny fugtisolering, nye støjdæmpende fuger og nyt autoværn. Men også under broen begynder et renoveringsarbejde af bropillerne. Arbejdet på vandet påbegyndes efter påske.

– Renoveringsarbejdet oppe på broen er allerede godt i gang, og nu begynder vi så også en renovering under broen, fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Jørn Andreas Kristensen.

Turen er kommet til Sallingsundbroens bropiller, som i daglig tale bliver kaldt ”isbryderne”:

– ”Isbryderne” er den betonkonstruktion ved vandoverfladen, der beskytter bropillerne mod isskruninger. Formålet med denne renovering er at forlænge levetiden på isbryderne, siger Jørn Andreas Kristensen.

Isbryderne er markeret med rød cirkel på billedet. Foto: Vejdirektoratet

Broens 14 bropiller på vand skal gennemgå en renovering. Isbrydernes yderste betonskal skal brydes ned, og i betonkonstruktionen skal der indbygges katodisk beskyttelse, der er et elektrisk system, som beskytter stålarmeringen mod at ruste. En ny betonskal skal støbes, og der skal udføres diverse betonreparationer på bropillerne.

Arbejderne går i gang umiddelbart efter påsken og vil foregå til og med september 2020. Herefter indstilles arbejdet og genoptages i april 2021. Renoveringen af bropillerne forventes afsluttet oktober 2021.

Gener begrænses
I forbindelse med arbejderne vil der under Sallingsundbroen på Mors-siden blive etableret en arbejdsplads og en lille flydebro eller lignende, hvorfra transport til isbryderne vil foregå ved hjælp af flåder og mindre både.

– Vi forsøger i både planlægning og udførelse at tage så stort et hensyn til broens naboer som muligt. Derfor har vi stillet omfattende krav til entreprenøren, så arbejdets miljøpåvirkninger og gener begrænses. Arbejderne bliver udført lokalt omkring isbryderne, så sejlads i området vil ikke blive påvirket af vores arbejde. Sejlerne kan altså fortsat sejle under broen uden problemer, siger Jørn Andreas Kristensen.

Entreprenøren må kun udføre støjende arbejder på hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Derudover tilstræbes det, at arbejderne tættest på land starter op, mens en stor del af danskerne er hjemme og endnu ikke har taget hul på de mange udendørsaktiviteter, som et varmere vejr fører med sig.

Foto: Vejdirektoratet

Forfatter

Related posts

Top