Renovering af Strømpehuset i Ø. Assels sat i gang

Ejendommen Strømpehuset i Ø. Assels skal nu istandsættes fra kælder til kvist. Ejendommen, der er opført i 1932 og registreret i Morsø Kulturmiljøatlas med en høj bevaringsværdi, bærer præg af at have stået tom i en årrække og er af samme grund komdemneret i 2011.

Lokale ildsjæle pt. organiseret i foreningen ”Strømpehusets Venner” har med støtte fra bl.a. Realdanias kampagne ”Underværker” taget initiativ til renoveringsprojektet, som har til formål at bevare, restaurere, vedligeholde, drifte og udleje Strømpehuset til følgende formål :

  • Stueetage : Butik, Galleri og 1 stk. B&B-værelse
  • 1. sal : Lejlighed til beboelse
  • Tagetage : 3 stk. B&B-værelser m. tilhørende fælles faciliteter

Bygning og renoveringsprojekt er i 2016 overdraget til Morsø Kommune, der er projektets formelle bygherre i tæt samråd med foreningen. Den efterfølgende drift varetages af foreningen som en social-økonomisk virksomhed.

Projektets primære finansiering er tilvejebragt via flere kilder :

  • 400.000 kr. : Realdanias kampagne ”Underværker”
  • 2.543.000 kr. : Morsø Kommunes midler til bygnings- og områdefornyelse
  • 47.500 kr. : Landdistriktsrådet
  • 500.000 kr. : Frivilligt arbejde
Forfatter

Related posts

Top