Renovering af litauisk mindesmærke på Simons Bakke i Thisted

På Simons Bakke i Thisted, hvor Beredskabsstyrelsen Nordjylland i dag har til huse, kan man fra vejen, på plænen foran cafeteriabygningen, se et stort trækors, et hvidt monument samt en mosaik forestillende det Litauiske Rigsvåben.

Disse elementer blev alle oprindeligt rejst af litauiske flygtninge i 1947 efter deres ophold i Thy efter Anden Verdenskrig. Mindesmærkerne er rejst i taknemmelighed over den gode behandling de modtog i Thy efter krigen.

Renovering af mindesmærket
Gennem årene har mindesmærket gennemgået indtil flere renoveringer og udskiftninger. Senest i 1990, hvor blandt andet trækorset blev udskiftet. Det er nu tid igen at renovere monument og mosaik samt udskifte trækorset. Denne gang forsøges rekonstrueret en kopi af det oprindelige kors rejst i 1947.

Der anvendes ét og samme træ til trækors og hegn. Træet blev lokaliseret og fældet i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. Udførelsen af selve træarbejdet, herunder de mange detaljer og udskæringer, foretages af to medarbejdere fra henholdsvis Museum Thy og Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Monument og mosaik gennemgår tillige en oprensning og renovering. Mindesmærket vil efter renoveringen endvidere være belyst om aftenen.

Afsløring af mindesmærket suppleres af udstilling om de litauiske flygtning i Thy
Det renoverede mindesmærke afsløres fredag den 1. maj 2015. Nærmere tidspunkt og program annonceres senere. Afsløringen af det renoverede mindesmærket, suppleres af en særudstilling om tiden som litauisk flygtning i Thy. Denne udstilling etableres af Museum Thy og kan, i dagene efter indvielsen, ses ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Museet er meget interesseret i høre fra folk, som ligger inde med viden eller billeder fra flygtningelejren.

Afsløringen af mindesmærket bliver i øvrigt indledningen til Thisteds markering af 70-året for Danmarks befrielse, idet der arbejdes på at afvikle flere arrangementer den 4. maj.

Forfatter

Related posts

Top