Rengøring og god hygiejne holder COVID-19 på afstand

Lemvig Kommune følger, som alle landets øvrige kommuner, hele tiden sundhedsmyndighedernes forskrifter og anbefalinger om rengøring for at reducere risikoen for COVID-19 smitte. Det gælder på ældreområdet, inden for skole og dagtilbud og alle andre områder.

– Det er vigtigt for kommunen, at vi hele tiden holder et ansvarligt niveau for rengøring på alle vores institutioner. Der bliver hele tiden gjort ekstra rent. Det er meget vigtigt især nu, da smitten igen spreder sig med stor hast andre steder i landet, siger kommunaldirektør Lars Keld Hansen.

Sundhedsfaglige folk peger på, at der er en klar sammenhæng mellem smittespredning og hygiejne. Jo bedre hygiejne, jo mindre smitte. Derfor har kommuner landet over skruet kraftigt op for rengøring og hygiejne i løbet af COVID-19-epidemien.

Blandt andet gøres der på ældreområdet hele tiden en ekstraindsats for at holde dn god hygiejne , og dermed holde smitten for døren.

– Samtlige overflader, håndtag, gelændere og møbler på ældrecentrene bliver gjort rent med sprit mindst to gange om dagen, fortæller Birgitte Nielsen, områdeleder ved Ældreområdet Lemvig.

Kontorer, mødelokaler plus telefoner og tastaturer får ekstra rengøring med sprit flere gange dagligt. Det samme gælder kommunens biler, der rengøres under hver vagt.

På Rådhuset i Lemvig er rengøring også højt på dagsordenen. Blandt andet bliver alle mødelokaler sprittet af før og efter møder. Borgere, der har en aftale på rådhuset eller i Borgerservice, bliver passet godt på. Der er sat plexiglas op ved alle borde, og både glas, borde og stole sprittes af efter hvert møde.

Hidtil er der 27 konstaterede tilfælde af Corona smittede i Lemvig Kommune under den nu snart seks måneder lange epidemi.

Ingen er konstateret syg de seneste syv dage i kommunen ved udgangen af uge 37.

Forfatter

Related posts

Top