Regionsrådsformand forholder sig tavs til borgmester-kritik

Regionsrådet skal på et møde i næste uge beslutte om Rehabilteringscenter Strandgården i Nykøbing skal lukkes med udgangen af i år.

Forslaget er tidligere blevet stemt igennem i både regionens Socialudvalg og Forretningsudvalg.

Allerede for en måned siden rettede borgmester på Mors, Hans Ejner Bertelsen, en skarp kritik af regionen:
.

.
Regionsrådsformand forholder sig tavs
Allerede samme dag som Hans Ejner Bertelsen kom med sin kritik bad vi på redaktionen Regionsrådsformand Ulla Astman om at forholde sig til kritikken. Det blev afvist med den begrundelse, at en evt. lukning af Strandgården på daværende tidspunkt kun var blevet behandlet i Socialudvalget.

Efter et møde i Forretningsudvalget d. 8. oktober bad vi igen Ulla Astman forholde sig til Morsø-borgmesterens kritik. Her svarede hun i en mail sendt d. 9. oktober, at hun ville vende tilbage den efterfølgende dag.

Men siden har der trods endnu en skriftlig henvendelse fra redaktionen været tavst fra regionsrådsformandens kontor.

Lokalvalgte Lauge Larsen (A), Peter Therkildsen (V) og Bo Fink (EL) stemte alle nej til forslaget om at lukke Strandgården på mødet i Forretningsudvalget tidligere på måneden.

Derfor vil regionen lukke Strandgården
Men hvorfor er det, at Region Nordjylland har planer om at nedlægge det lokale rehabiliteringscenter.

Af næste uges dagsorden står der følgende:

Region Nordjyllands forpligtelser over for kommunerne på socialområdet til borgere med hjerneskade varetages på Neurocenter Østerskoven (Østerskoven) med 22 pladser i Hobro og Rehabiliteringscenter Strandgården (Strandgården) med 10 pladser i Nykøbing Mors.

Administrationen har gennemført en analyse på hjerneskadeområdet og foreslår på den baggrund, at der iværksættes initiativer, der kan sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud til borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade i Nordjylland.

Analysen på hjerneskadeområdet tager bl.a. afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen om kvalitet i specialiserede rehabiliteringstilbud og tilrettelæggelsen af indsatsen til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Med afsæt i disse anbefalinger har administrationen gennemført en analyse af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at et tilbud har de rette faglige ressourcer, der er nødvendigt for faglig bæredygtighed samt hvor mange pladser der er nødvendige for at drive et tilbud økonomisk bæredygtigt.

Analysen viser, at der er behov for et tilbud med minimum 26 pladser, hvis tilbuddet skal være fagligt og økonomisk bæredygtigt. Strandgården lever med sine 10 pladser ikke op til denne forudsætning. Dertil har Strandgården i en årrække haft løbende underskud, samtidigt med at det har været vanskeligt at rekruttere det nødvendige fagpersonale og dermed leve op til den kvalitet, som fremgår af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsen anbefalinger.

Østerskoven er i dag fagligt bæredygtigt med 22 pladser. Med de 22 pladser er tilbuddet dog ikke økonomisk bæredygtigt og samtidigt sårbart i forhold til udsving i efterspørgslen.

Administrationen anbefaler derfor, at indsatsen på hjerneskadeområdet samles på ét tilbud og derved opnå fordel af mere bredt funderede faglige vidensmiljøer, synergieffekter og stordriftsfordele.

Der har over de senere år været et fald i efterspørgslen på ydelser til borgere med medfødt hjerneskade. Den samlede efterspørgsel på pladser til alle målgrupper har svaret til minimum 27 pladser, jævnfør nedenstående tabel

 

Forfatter

Related posts

Top