Regionsråd arbejder aktivt for udbygning af Rute 26 og Rute 34

Nu melder både Region Nordjylland og Region Midtjylland sig aktivt ind i kampen for at få trukket flere statslige infrastruktur-investeringer til det nordvestjyske område.

Det sker i form af, at de to regionsrådsformænd – Ulla Astman og Anders Kühnau – indtræder i Komitéen for udbygning af Rute 26/34 fra Hanstholm til Herning. Aftalen er blevet truffet på et møde mellem komitéens formandskab og de to regionsrådsformænd.

Regionerne prioriteter Rute 26 og 34
På mødet gav de to regionsrådsformænd udtryk for, at de finder det helt naturligt, at regionerne bakker op om den indsats, de fire kommuner -Thisted, Morsø, Skive og Herning – har samlet kræfterne om. Blandt andet fordi Rute 26 og Rute 34 er prioriteret i de planer for mobilitet og trafikal infrastruktur, som de to regioner arbejder med.

– I Region Nordjylland har vi sammen med alle 11 kommuner i regionen prioriteret en udbygning af vejforbindelsen fra Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet, som en af de nordjyske hovedprioriteter i de trafikale udbygninger, der skal arbejdes for i de kommende år. Derfor er det kun naturligt, at jeg som regionsrådsformand engagerer mig i den indsats, som kommunerne gør for at få Rute 26/34 prioriteret højt, når staten skal udmønte investeringerne frem til 2030, siger Ulla Astman.

Anders Kühnau kunne på mødet informere om, at en udbygning af Rute 34 også står på listen over de trafikale investeringer, der er tiltrængt i Region Midtjylland.

– Ud over min indsats som medlem af komitéen ser jeg frem til, at vi fra regionernes side kan bidrage med analyser og dokumentation, der underbygger vores argumenter over for landspolitikerne, siger han.

Komitéen for Rute 26/34 er tværkommunalt organiseret således:

Formandskab

1. Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

2. Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune

3. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune

4. 1. Viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune

Regioner

5. Regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland

6. Regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland

Erhvervsråd

7. Direktør Lars Fjalland, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

8. Direktør Kenneth Mikkelsen, Herning-Ikast Erhvervsråd

9. Erhvervschef Kim Bak Kristensen, Thy Erhvervsforum

10. Direktør Per Søndergaard, Morsø Erhvervsråd (Sekretariat)

Erhvervsrepræsentanter

11. Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik

12. Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg

13. Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri

14. Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Det næste møde i komitéen finder sted den 15. august 2019 hos Morsø Erhvervsråd.

Forfatter

Related posts

Top