Regionsklinik på Mors får kvalitetsstempel

Regionsklinik Øster Jølby på Mors har sammen med Regionsklinik Læsø, Regionsklinik Sindal fået et officielt kvalitetsstempel.

Stemplet viser, at kvaliteten er i top på parametre som kompetent personale, kvalitet i behandlingen og planlægning af patienternes forløb.

Det er første gang, at nordjyske regionsklinikker er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Hidtil har akkrediteringerne omfattet lægepraksis drevet på overenskomst med PLO samt udbudsklinikker.

– Akkrediteringen viser, at vi leverer en høj kvalitet og en høj grad af patientsikkerhed i vores regionsklinikker. Det er glædeligt, at vi kan levere et tilbud af høj kvalitet, siger Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland.

Klinikkerne blev i slutningen af sidste år grundigt undersøgt af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). For de tre regionsklinikker er der tale om en form for eksamen, hvor de skal vise, at de kan leve op til de nationale standarder på sundhedsområdet.

Tre unikke klinikker for regionen
De tre klinikker er de eneste, som Region Nordjylland har fået lov til at drive over en længere årrække. Normalt er udgangspunktet at overtagelsen af lægeklinikker skal ske på midlertidig basis med henblik på udbud.

Den officielle kvalitetskontrol udføres af repræsentanter fra IKAS, og omfatter en kvalitetsvurdering af personalet ligesom man bliver målt på, om man udvikler kvaliteten af sine ydelser. Der er også kvalitetsmålinger af, hvordan man planlægger et behandlingsforløb, og hvordan man følger op på planen. Desuden kontrol med, at der er styr på prøvesvar, herunder at der reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling.

På baggrund af akkrediteringsbesøget udarbejdes en rapport, som behandles i Akkrediteringsnævnet, hvorefter klinikken tildeles en akkrediteringsstatus, der viser, i hvor høj grad stedet lever op til de kvalitetsmål, som akkrediteringsstandarderne sætter. De 3 regionsklinikker opnåede den fornemste akkreditering, nemlig akkrediteret uden bemærkninger.

Fakta:

– En regionsklinik er et almenmedicinsk tilbud, som oprettes i op til 6 år med henblik på at sikre borgerens adgang til læge. Tilbuddet fungerer på samme måde, som hvis man er tilmeldt et almindeligt lægehus med én eller flere læger – men det er regionen, som står for den daglige drift.

– Region Nordjyllands førstevalg er at få praktiserende læger til at overtage de lægepraksis, der bliver ledige. Når det ikke lykkes at få praktiserende læger til at overtage en klinik, skal klinikken som hovedregel i udbud; men regionen har i kommunerne Læsø, Hjørring og Morsø fået tilladelse til at oprette regionsklinikker for en 6-årig periode og selv ansætte personale i klinikkerne.

Forfatter

Related posts

Top