Regionen undersøger grunde for forurening i Thy Mors

Region Nordjylland udfører hvert år en række indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger.  Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som fx autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet. Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet.

Med strategiplanen for jordforureningsområdet i Region Nordjylland lægges stor vægt på den indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Derfor vil regionen frem til og med 2020 prioritere indledende undersøgelser af forureninger højt, der hvor jordforureninger kan udgøre en risiko over for grundvandet. I 2016 har regionen haft et øget fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider. Dette fokus vil regionen fortsat have i 2017.

– Grundvandet er en vigtig og uerstattelig ressource, som vi skal passe på. Med vores strategiplans fokus på de jordforureninger, der udgør en trussel for regionens grundvand, er det vigtigt, at vi også kigger efter brancher, der har brugt pesticider, da pesticiderne er en trusler mod kvaliteten af vores grundvand og drikkevand, siger Henrik Ringbæk Madsen, der er formand for Region Nordjyllands Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Her udfører regionen undersøgelser
I foråret 2017 undersøger Region Nordjylland en række grunde i kommunerne Thisted, Morsø, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Til efteråret igangsættes endnu en serie undersøgelser på muligt forurenede grunde. Med undersøgelserne i foråret og efteråret planlægger regionen at udføre i alt ca. 200 indledende forureningsundersøgelser i 2017.

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der blandt andet også omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde.

Oversigtskort: Indledende forureningsundersøgelser i foråret 2017

Illustration : Region Nordjylland

Kortet viser de steder, hvor regionen i foråret udfører 118 af de ca. 200 indledende undersøgelser i 2017. Undersøgelserne udføres for at se, om der er en forurening, der kan påvirke grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen. I forårets undersøgelser er der et særligt fokus på steder, hvor der er risiko for forurening med pesticider.

Finder regionen en forurening, som udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, vil de berørte grunde indgå i Region Nordjyllands videre prioritering med henblik på at afklare risiko og fjerne forureninger for at sikre grundvandet og menneskers sundhed.

Tjek en grund for jordforurening online
På www.tjekdingrund.dk kan du se, om der kortlagt forurening på en grund.

På www.jordforurening.rn.dk kan du læse mere om regionens arbejde med jordforurening og også finde ”Jordforurening – Strategiplan for Region Nordjylland”.

 

Forfatter

Related posts

Top