Regionen strammer op over for vikarbureauer

De vikarbureauer, som regionen samarbejder med, har nu modtaget en tillægskontrakt fra Region Nordjylland, som understreger, at vikarbureauerne skal indhente opdaterede og relevante referencer på de speciallægekandidater, Region Nordjylland præsenteres for.

Vikarbureauerne skal fremover som minimum indhente to referencer – den ene skal være fra lægevikarens nærmeste sundhedsfaglige leder på seneste arbejdsplads, hvor vikaren arbejdede som speciallæge. Den anden reference skal indhentes hos anden relevant arbejdsgiver, hvor vikaren har virket som speciallæge.

Ud over dette skal vikarbureauet indhente oplysninger om kandidaten fra myndigheder uden for Danmark, hvis vikaren inden for de seneste 3 år har arbejdet som læge uden for Danmark.

– I 2015 skærpede vi ledelsesopgaven i Region Nordjylland, og vi skærpede fokus på kvaliteten af referencer over for vores egne ansatte læger. Vi indgik også nye kontrakter med vikarbureauerne og indførte formuleringer om, at hospitalet kan kræve, at vikarbureauet indhenter eventuelle indberetninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi stillede krav til sproglige færdigheder. Vi har nu haft et konkret eksempel på, at der er behov for yderligere at skærpe tonen over for vikarbureauerne, så vi kan forvente, at de leverer kvalificerede kandidater, og derfor strammer vi nu yderligere kursen over for dem, siger koncerndirektør Anne Bukh.

Foto : Christian Kjeldsen

Konkret sag kaldte på flere initiativer
I den konkrete sag anviste et vikarbureau en svensk speciallæge til Regionshospital Nordjylland, Thisted, hvor det efterfølgende har vist sig, at vikarbureauet ikke havde taget kvalificerede referencer på speciallægen.

Den lokale ledelse valgte i begyndelsen af december 2016 efter knap 2 måneder at bringe ansættelsen til ophør med baggrund i dels klager fra sygeplejepersonalet og dels en konkret operation, hvor der tilstødte alvorlige komplikationer. I løbet af de 2 måneders ansættelse havde den kirurgiske speciallæge været gennem et 3 ugers introduktionsforløb, hvor han var sammen med en erfaren kirurg. Speciallægen virkede på egen hånd i nogle få uger, hvor han dels udførte kikkertundersøgelser og dels foretog mindre operationer.

– Det er et drastisk skridt at afbryde en ansættelse, men set i lyset af sagen fra 2015 har vi siden haft et skarpt blik på ukvalificerede læger, og vi tolererer ikke mistanke om, at patientsikkerheden er truet – derfor reagerer vi med det samme, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Og både på hospitalet og i regionen er der sat mange initiativer i gang.

– Initiativer, der gør, at patienterne kan være trygge hos os. Vi har dog i den konkrete sag fundet en sprække i forhold til vikarbureauerne, og den sprække forventer vi nu er blevet lukket med de nye skærpede krav i tillægskontrakten til vikarbureauerne, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

FAKTA:
De seneste to år har Region Nordjylland indført skærpelser inden for en række områder:

– Indskærpelse af ledelsesopgaven – fokus på bl.a. ledelsens ansvar og pligt til at handle, hvis der bliver kendskab til sundhedspersonale, der underpræsterer.

– Fokus på kvaliteten af referencer – at der som hovedregel altid indhentes referencer ved en kandidats tidligere arbejdsgiver, herunder opdateret og relevant. Dette satte regionen i gang i forhold til egne ansatte.

– Fokus på yderligere muligheder med henblik på sikring af kompetencer, dvs. indhentelse af oplysninger via Styrelsen for Patientsikkerhed samt indsigt i en eventuel tidligere personalesag i regionen.

– Retningslinje for håndtering af sager hvor sundhedspersoner udsættes for kritik.

– Årlig kortlægning af lægestaben indtil sommeren 2016.

– Fokus på Styrelsen for Patientsikkerheds underretning om afgørelser vedr. navngivne læger.

– Og siden maj 2017 også strammet op i forhold til vikarbureauer med tillægskontrakter, hvor vi stiller krav til deres referencer og tjek over landegrænser.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top