Regionen skal selv drive akutlæge-, paramediciner- og akutbiler

Regionsrådet i Region Nordjyllands besluttede på et møde i går, at hjemtage driften af 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler med baser i Thisted, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Brovst, Farsø, Hobro, Hals og Skagen. Det sker, efter Region Nordjylland har haft driften af disse såkaldte øvrige præhospitale enheder i udbud. Opgaven har hidtil været varetaget af Falck Danmark A/S. Hjemtagelsen vil ske omkring årsskiftet 2019/2020.

Et flertal i Regionsrådet har efter at have set evalueringen af de indkomne tilbud på opgaven og sammenholdt disse med en internt og eksternt gennemført kontrolberegning valgt at benytte sig af muligheden for at annullere udbuddet og hjemtage opgaven til regional drift.

– Det præhospitale område er i en rivende udvikling, og det selv at blive driftsherre vil give os en fleksibilitet i daglig drift – særligt i forhold til at afsøge nye udviklingsmuligheder for en endnu tættere integration af regionens akutte tilbud. Beslutningen bunder således ikke i utilfredshed med Falck, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om ambulancedriften, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Flere fordele ved en hjemtagelse af driften
Hjemtagningen får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager på skadestedet og i hjemmet, hvis de bliver kritisk syge eller kommer til alvorligt til skade. Behandlingen vil fortsætte med samme høje kvalitet. Driften af ambulanceberedskabet og den liggende sygetransport vil fortsat blive løst af Falck Danmark A/S.

Regional drift af de øvrige præhospitale enheder vil blandt andet give en række nye muligheder i den præhospitale organisation, fremhæver Mogens Ove Madsen, formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

– Når vi selv ansætter paramedicinere til driften af de præhospitale enheder, får vi en ny type medarbejdere ind i den Præhospitale Virksomhed og i Region Nordjyllands akutte setup. Som del af organisationen vil de kunne bidrage med deres faglighed til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af nye tilbud på området, siger han og nævner i samme ombæring at regionens egne kontrolberegninger gør det rentabelt at hjemtage opgaven også som et stimulerende initiativ på et marked præget af monopollignende forhold.

Region Hovedstaden, Region Syddanmark og snart også Region Midtjylland driver i dag deres egne præhospitale enheder og har positive erfaringer med opgaven.

Fakta

– Regional drift af enhederne vil forventeligt være fra 1. januar 2020.

– Køretøjer indkøbes via den fællesregionale aftale omkring indkøb af udrykningskøretøjer.

– En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en paramediciner.

– Paramedicinerbilerne er bemandet med paramediciner og akutbilerne er bemandet med ambulancebehandler med særlig kompetence i at agere alene på et skadested

– I 2017 var de samlede udgifter for regionens øvrige præhospitale enheder på ca. 30,4 mio. kr.

– Regional drift af øvrige præhospitale enheder forventes at udgøre 27,6 mio. kr. om året.

Fremtidig proces

I den kommende periode vil Region Nordjylland indgå i tæt dialog med Falck Danmark A/S med henblik på tilrettelæggelse af overdragelsen af opgaven og de formelle procedurer forbundet hermed.

Region Nordjylland vil snarest i forlængelse heraf på www.dpv.rn.dk orientere om opbygningen af en regional driftsorganisation, herunder om rammerne for rekruttering af personale.

Forfatter

Related posts

Top