Regionen og Dansk Byggeri vil have flere til at vælge byggebranchen

Dansk Byggeri Nordjylland og Region Nordjylland har givet håndslag på at holde faste dialogmøder med fokus på lokale udfordringer. Næste opgave bliver at hjælpe hinanden med at skaffe nok ledige hænder til byggevirksomhederne i Nordjylland.

– Mange virksomheder efterspørger både faglærte medarbejdere og lærlinge. Kampen om de dygtige håndværkere har aldrig været større, og derfor er det vigtigt, at både vi som erhvervsorganisation og regionen har fokus på den udfordring og arbejder i samme retning, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland Henrik Holm.

– Fra regionens side er vi optaget af, at flere unge får en uddannelse, og vi har en fælles interesse i at fremme erhvervsuddannelserne. Der er mangel på faglært arbejdskraft, fordi vi har en del byggerier i vores region, siger formand for Region Nordjylland, Ulla Astman.

Gode erfaringer
Region Nordjylland og Dansk Byggeri Nordjylland har i forbindelse med opstarten af byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital lavet en fælles indsats for en god udbudsproces. Her stod Dansk Byggeri for at undervise virksomhederne i digitale udbud, så flest mulige virksomheder havde mulighed for at byde på opgaverne.

– Det er vores gode erfaringer herfra, vi skal bygge videre på, hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og opkvalificere ledige til at vælge byggebranchen som levevej. Det, at vi har aftalt faste dialogmøder, gør, at vi har en åben linje til hinanden, og det forpligter os til løbende at bruge hinanden i de projekter, vi hver især står med, siger Ulla Astman.

– Jo mere vi kan bruge hinanden, jo bedre et resultat får begge parter. Det oplevede vi, da vi samarbejdede om det digitale udbud. Her fik regionen flere og bedre tilbud, og flere virksomheder fik mulighed for at byde på opgaverne. Det var en fordel for både virksomheder og regionen, og det samme kan vi helt sikkert gøre i den fælles indsats for at tiltrække flere medarbejdere til de nordjyske byggevirksomheder, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland Henrik Holm.

Forfatter

Related posts

Top