Regionen har undersøgt mere end 200 grunde for forurening

I 2017 undersøger Region Nordjylland en lang række grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvandet og menneskers sundhed.

Region Nordjylland gennemfører hvert år indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger i Nordjylland. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som f.eks. autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet. Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet.

På jordforureningsområdet lægger Region Nordjylland stor vægt på den indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Derfor prioriterer regionen frem til og med 2020 indledende undersøgelser af forureninger højt, der hvor de kan udgøre en risiko over for grundvandet. Siden 2016 har regionen haft et øget fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider.

– Grundvandet er en vigtig og uerstattelig ressource, som vi skal passe godt på. Med vores fokus på de jordforureninger, der udgør en trussel for regionens grundvand, er det vigtigt, at vi også kigger efter steder, hvor der har været brugt pesticider, da pesticiderne kan udgøre en trussel mod kvaliteten af vores grundvand og drikkevand, siger Henrik Ringbæk Madsen, der er formand for Region Nordjyllands Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Her udfører regionen undersøgelser
I efteråret 2017 undersøger regionen en række grunde i kommunerne Thisted, Morsø, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Dermed har regionen ved udgangen af i år undersøgt 206 grunde i alt for forurening.

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der også omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller for sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde.

Oversigtskort: Indledende forureningsundersøgelser i 2017:

Kortet viser de steder, hvor regionen I 2017 udfører 206 indledende undersøgelser i 2017. Undersøgelserne udføres for at se, om der er en forurening, der kan påvirke grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen. I forårets undersøgelser var der et særligt fokus på steder, hvor der er risiko for forurening med pesticider, denne fokus bibeholder Regionen fortsat.

Finder regionen en forurening, som udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, vil de berørte grunde indgå i Region Nordjyllands videre prioritering med henblik på at afklare risiko og fjerne forureninger for at sikre grundvandet og menneskers sundhed.

Tjek en grund for jordforurening online:
På Region Nordjyllands særlige portal www.tjekdingrund.dk kan borgere og andre interesserede se, om der kortlagt forurening på en grund.

Og på hjemmesiden www.jordforurening.rn.dk kan man læse om regionens arbejde med jordforurening og også finde publikationen ”Jordforurening – Strategiplan for Region Nordjylland”.

 

 

Forfatter

Related posts

Top